By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 145-146
Annotation: Úvaha o románu "Cesty na Sibiř" M. Ryšavého.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2019, č. 2, 30. 12., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
3
online
In: Čítárny [online]. -- 2. 11. 2011
Annotation: Zpráva o vítězi pátého ročníku "Ceny Josefa Škvoreckého" se seznamem nominovaných a členů poroty; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 79-85
Annotation: Soubor recenzí; připojena biografická poznámka (s. 85).
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 29. 6. 2012
Annotation: Recenze knihy M. Ryšavého "Lesní chodci".
Article
6
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 29. 6. 2012
Annotation: Portrét spisovatele M. Ryšavého.
Article
7
8
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 11. 4. 2011
Annotation: Zpráva o vítězích cen Magnesia Litera.
Article
9
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 4, 7. 4., s. 66
Annotation: Recenze.
Article
10
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 5. 9. 2019
Annotation: Rozhovor s J. Macháčkem o chystaném festivalu "ProtimluvFest", literární revue "Protimluv" a básnických sbírkách, které vyjdou v nakladatelství...
Article
11
online
In: Čítárny [online]. -- 29. 9. 2013
Annotation: Recenze; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
12
In: Zlaté vidění. -- S. [461]
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorovi (s jeho fot. na s. [460]).
Book Chapter
13
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 28. 4. 2011
Annotation: Zpráva o zvýšení prodejnosti knih oceněných Magnesií Literou.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 45, 22. 2., příl. Orientace, s. 22
Annotation: Recenze.
Article
15
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 10. 3. 2009
Annotation: Soubor anotací děl nominovaných na ceny Magnesia Litera.
Article
16
online
Webarchiv
In: Topzine [online]. -- ISSN 1803-9235. -- 26. 2. 2016
Annotation: Zpráva představuje autory a publikace nominované na Magnesii Literu 2011.
Article
17
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 10, 2020, č. 35, jaro, s. 99-102
Annotation: Recenze ve formě dopisu.
Article
18
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2006, č. 63, červen, s. 36
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka a fotografie u ukázky z jeho románu Cesty na Sibiř (s. 37-54).
Article
19
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 2, 2001, č. 11, s. 42-44
Annotation: Souborná recenze tří titulů.
Article
20
In: Lesní chodci. -- s. [80]
Annotation: Biografická a informativní poznámka o autorovi; text (původní scénář, který se stal podkladem k stejnojmennému, právě natáčenému filmu Ivana...
Book Chapter