By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 9, 20.- 30. 6., s. 5
Annotation: Zpráva o návštěvě V. Havla, L. Vaculíka a K. Sidona u předsedy Svazu českých spisovatelů kvůli věznění J. Gruši za jeho román "Dotazník"....
Article
2
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 16. 10. 2015
Annotation: Soubor ukázek z knihy "Čtení o Karlu Teigovi"; s úvodní poznámkou; doplněno o bio-bibliografické poznámky.
Article
3
In: Jihočeský sborník historický. -- ISSN 0323-004X. -- Roč. 26, 1957, č. 3/4, s. 99-109
Annotation: Studie rozebírá prózy K. Klostermanna, J. Herbena, J. Roubíčka-Hradeckého, J. Hůlky, J. Rybáka, M. Duškové aj.
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 9, 11. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 229, 23. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 208, 6. 9., s. 3
Annotation: Medailon J. Fučíka.
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 27, 1997, č. 2, s. 13-15
Annotation: O Literárních novinách a J. Rybákovi v letech 1958 - 1968.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 1, 1959, č. 1, s. 110
Annotation: Autor se zamýšlí nad tím, do jaké míry je v českém prostředí známa osobnost a dílo P. Jilemnického, a připomíná (nedávné) práce, které...
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 1, s. 89-90
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 26, 26. 6., s. 10
Annotation: Zpráva o pověření J. Pilaře vedením redakce Literárních novin, jmenování Fr. Branislava hlavním redaktorem měsíčníku Nový život a J. Rybáka...
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 5, s. 484-486
Annotation: Článek k 50. narozeninám prozaika a publicisty Josefa Rybáka sestávající z blahopřání jednotlivých autorů.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 167, 20. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 67, 19. 3., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 7, 1951, č. 66, 20. 3., s. 4
Annotation: Zpráva o konání literární besedy s ukázkami soudobé tvorby.
Article
15
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [3], 1954, č. 28, 8. 7., s. 2
Annotation: Anotace knihy.
Article
16
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [5], 1956, č. 33, 17. 8., s. [1]
Annotation: Anotace knihy.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 119, 1. 5., s. 6
Annotation: Biografická poznámka k jubileu 1. 5.
Article
18
In: Kurýr. -- R. 2013, č. 39, březen, s. 6-8
Annotation: Článek - dopis čtenáře - o odkazu J. Fučíka.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 23, 4. 6., s. 9
Annotation: Výběr z čtenářských reakcí na Básnický almanach 1954 a jeho recenze, mj. recenzi J. Rybáka v LtN č. 12; s úvodní redakční poznámkou.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 268, 15. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article