By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 278, 30. 11., příl. Magazín, s. 32-35
Magazín. -- 29. 12. 2019
Annotation: Článek o erotických verších "Rytíř Smil", jejichž autorství je připisováno J. Vrchlickému.
Article
2
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 19, 2009, č. 8, 2. 8., s. 32-36
Annotation: O erotických básnických skladbách připisovaných J. Vrchlickému; s četnými úryvky a s citacemi ze studie M. Šedivého (bibliograficky blíž...
Article
3
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 21, 2011, č. 1, 1. 1., s. 38
Annotation: Recenze erotické "sprostopohádky", srovnávané s anonymní skladbou Rytíř Smil.
Article
4
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 11, 2007, č. 42, 18. 12., s. 41-43
Annotation: Recenze.
Article