By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 297, 23. 12., s. 13
Annotation: Zpráva o křtu knih (18. 12., Slovanský dům): "Sborník poetické prózy" a "Osudy dobrého básníka K. za studené války".
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 206, 5. 9., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 36, s. 4
Annotation: Krátká próza, která reaguje na článek K. Pioreckého "Husákovi zbrojnoši".
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 179, 4. 8., s. 17-18, příl. Orientace, s. i-ii
Annotation: Esej o českých spisovatelích, jejichž díla byla v období tzv. normalizace vydávána ve vysokých nákladech a kteří často zastávali i funkce...
Article
4
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2011, č. 54, 19. 7.
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 78
Annotation: Úvaha o návrhu o udělení státního vyznamenání K. Sýsovi, datována 31. 5. 2018.
Article
6
online
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 86-87
Annotation: Článek shrnuje obsah rozhovoru mezi P. Fischerem a L. Brožkem na ČRo Vltava z 31. 5. 2018 a věnuje se dále osobě L. Brožka a Klubu pražských...
Article
7
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 87
Annotation: Úvaha o K. Sýsovi a jeho nominaci na státní vyznamenání, která vyvolala mnoho negativních reakcí.
Article
8
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 88
Annotation: Článek o předání ceny od Unie českých spisovatelů prezidentu M. Zemanovi a o návrhu ocenit K. Sýse státním vyznamenáním (datováno 13. 6....
Article
9
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 89
Annotation: Článek o předání ceny od Unie českých spisovatelů prezidentu M. Zemanovi a o návrhu ocenit K. Sýse státním vyznamenáním (datováno 13. 6....
Article
10
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 106
Annotation: Vzpomínka na seznámení s K. Sýsem a vyjádření postoje k mediální kauze, která vznikla kolem návrhu na ocenění za celoživotní umělecké...
Article
11
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 235, 10. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 41, s. 1
Annotation: Článek obsahuje rozbory šesti knih K. Sýse, ve kterých se vyjadřuje k dění v literatuře a politice v polistopadové společnosti.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 235, 10. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 41, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 235, 10. 10., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 41, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
online
In: Echo24.cz [online]. -- 28. 5. 2018
Annotation: Reakce na nominaci na státní vyznamenání za literaturu pro K. Sýse.
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 84-91
Annotation: Recenze + komentář k udělení státního vyznamenání K. Sýsovi; připojena bio-bibliografická poznámka J. Zizlera.
Article
16
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 15, 1987
Annotation: Recenze výboru z poezie G. Apollinaira, P. Éluarda a J. Préverta. Gabriel jako nejpovedenější překlady hodnotí Prévertovy verše, hůře dopadl...
Article
17
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+134, 2018, č. 10, s. 145-146
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 8-9
Annotation: Alegorická úvaha psána jako námět na román, v níž autor zpracovává ocenění K. Sýse (v námětu vystupuje důsledně jako "Básník", jeho...
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 158, 11. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 5, č. 28, s. 4
Annotation: Úvaha o aktuálním vnímání K. Sýse mezi současnými spisovateli a o postojích současných českých spisovatelských organizací.
Article
20
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2011, č. 54, 19. 7.
Annotation: Úvodník věnovaný výročí narození K. Sýse, připojena je jedna Sýsova báseň; dále je na straně desátá kapitola z knihy "Romance o klisničkách...
Article