By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 36, 11. 10., s. 2
Annotation: O diskusi ministerského orgánu (DDR) 3. 10. s příspěvky J. Kopeckého, Fr. Götze a E. A. Saudka a o uctění Tylovy památky u jeho plzeňského...
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 12, 14. 1., s. 2
Annotation: Informační glosa o diskusi nad podobou soutěže "Divadelní žatva".
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 20, 14. 5., s. 1
Annotation: Úvodník k prvému udělení "čestného titulu Laureát státní ceny Klementa Gottwalda" M. Pujmanové, E. A. Saudkovi, J. Zrotalovi, J. Krejčíkovi,...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 34, 1954, č. 179, 30. 6., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla Zd. Nejedlého; jméno překladatele hry referentka, překladatelova manželka, neuvedla.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 16, 24. 5., s. 10
Annotation: O 1. plenární schůzi Kruhu překladatelů 14. 5. s příspěvky A. Skoumala, E. A. Saudka, P. Levita, S. Machonina a Vl. Stanovského.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 42, 16. 10., s. 10
Annotation: Medailon překladatele Shakespearova díla k jeho padesátinám.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 125, 7. 5., s. 1
Annotation: Dokument obsahující mj. položku V oboru písemnictví (s uvedením děl oceněných autorů).
Article
8
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 212, 2. 8., s. 3
Annotation: U příležitosti udělení státní ceny za překlad.
Article
10
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 220, 11. 11., příl. Víkend, č. 45, s. 24-27
Víkend. -- 11. 11. 2005
Annotation: Rozhovor.
Article
11
by Stříbrný, Zdeněk, 1922-2014
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2005.
Annotation: Autorský výbor z prací doyena české anglistiky, s úvodní vzpomínkovou kapitolou Úvodem trochu vzpomínek (s. 7-89) a mj. s komentáři k českým...
Book
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 19, 14. 11., s. 16
Annotation: První kapitola vzpomínkového vyprávění, mj. o manželské dvojici E. Vrchlická - E.A. Saudek; v rubrice Paměti, záznamy, deníky.
Article
14
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 13, 2002, č. 2, červen, s. 3-21
Annotation: Studie s kapitolami Tichý konec první pětiletky, Procesy a rozmach fízlování, Nelze vychovávat prázdná sedadla [o teoretickém projevu J. Kopeckého...
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 9, 2000, č. 11, 30. 5., s. 16
Annotation: Pokračování vzpomínek s mezititulky Nad ránem, Konečně!, Prádlo na šňůře, Kritický seminář E. A. Saudka, Frejkův hrneček, Truchlivec (o...
Article
16
In: Mistři bez fraků. -- s. 5-13
Annotation: Autorská předmluva k souboru anekdotických příběhů z uměleckého světa, mj. ze života uvedených spisovatelů; s autorovou Ediční poznámkou...
Book Chapter
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 41, 9. 10., s. 4
Annotation: Referát o filmovém zpracování Hamleta z roku 1947 (!), promítaném s českými titulky E. A. Saudka, naznačující nevšední divácký zájem o...
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 41, 9. 10., s. 4
Annotation: Referát o inscenaci Realistického divadla.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 7, 1963/1964, č. 2, 18. 9. 1963, s. 2
Annotation: Zhodnocení překladatelské činnosti; k úmrtí 16. 7.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 29, 20. 7., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article