By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [1], leden, s. [3]-[12] [1]-10
Annotation: Studie o vnímání českých dějin a české národní existence.
Article
2
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 22. 2. 2017
Annotation: Rozhovor s F. X. Šaldou o jeho stycích s T. G. Masarykem, který vyšel v "Literárních novinách" v roce 1930 (in: Literární noviny, 1930, č. 5,...
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 12, 5. 6., s. 31
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci "Opuštěná společnost" podle stejnojmenné knihy E. Taberyho, již na divadelním festivalu Divadelní Flora Olomouc...
Article
10
14
16