By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 116, 20. 5., s. 9
Annotation: Poznámka o vydání Vančurova Rozmarného léta ve španělštině, o něž se zasloužilo Sdružení Vladislava Vančury.
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 247, 22. 10., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 96, 24. 4., s. 2
Annotation: Poznámka o činnosti Sdružení Vladislava Vančury.
Article
4
In: Kurýr. -- R. 2013, č. 39, březen, s. 4-5
Annotation: Referát o slavnostním shromáždění u příležitosti 110. výročí narození J. Fučíka 22. 2. 2013 v Městské knihovně v Praze. Dále obsahuje...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 124, 29. 5., s. 3
Annotation: O akci pořádané jako pocta osobnosti a dílu V. Vančury.
Article
6
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 142, 19. 6., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 25, s. 3
Annotation: Rozhovor o činnosti Sdružení Vladislava Vančury.
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 149, 27. 6., s. 12
Annotation: O slavnosti nazvané Rozmarné léto, pořádané jako pocta osobnosti a dílu V. Vančury (letos 22. 6.).
Article
8
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 4, prosinec, s. 58
Annotation: Zpráva o vydání sborníku.
Article
9
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2004, č. 12, 24. 3., s. 12
Annotation: O ceně "za přínos kultuře slezského regionu," založené Sdružením Vl. Vančury.
Article
10
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- R. 1994, č. 5, září, s. 1-2
Annotation: Sdružení Vladislava Vančury; referát o jím pořádaném semináři v Háji u Opavy, 18. 6. 1994, mj. o příspěvcích: Sýs Karel, Pludek Alexej.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 15, 2009, č. 29, 18. 7., s. 2
Annotation: O slavnosti pořádané Sdružením Vladislava Vančury.
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 127, 31. 5., s. 4
Annotation: Rozhovor o lidském a uměleckém odkazu V. Vančury.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 17, 2011, č. 47, 16. 12., s. 2
Annotation: Referát o novém vydání knihy o vančurovském festivalu.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 11, 2001, č. 218, 18. 9., s. 9
Annotation: Recenze studie o autorství básní P. Hrzánského, připisovaným P. Bezručovi.
Article
15
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 5, 1994, č. 28, 21.-27. 7., příl. Pecka, č. 28, s. 4
Annotation: Sdružení Vladislava Vančury; o jím pořádaném semináři (Háj ve Slezsku, červen), zejména o vystoupeních: Dvořák Jaromír, Sekera Jaroslav,...
Article
16
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 6, 1995, č. 25, 22.-28. 6., s. 5
Annotation: Sdružení Vladislava Vančury; o pořádání festivalu Rozmarné léto.
Article