By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 175, 31. 7., s. 13
Annotation: Glosa obsahující tip na výlet na Břeclavsko do míst, kde žil a působil J. Sekera.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 4, s. 425-426
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 28, 9. 7.
Annotation: Přehled nově vyšlých knih.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 12, s. 1312
Annotation: Zpráva o 60. jubileu J. Sekery.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 14, 1958, č. 88, 13. 4., s. [4]
Annotation: Článek o vítězích dvou kategorií (poezie a dramatu) literární soutěže ministerstva zemědělství, min. školství a Svazu čs. spisovatelů....
Article
6
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 44, 29. 10., příl., s. 1
Annotation: Soubor medailonů autorů děl subskribovaných v edici na rok 1956; s autobiografickými vyjádřeními autorů o vzniku děl.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 49, 5. 12., s. 2
Annotation: Medailonek.
Article
8
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 184, 4. 8., s. 1
Annotation: Článek o průběhu Festivalu humoru a satiry.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 192, 13. 8., s. 2
Annotation: Upoutávka na román Červený doloman, který bude vycházet v Zemědělských listech.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 190, 7. 8., s. 2
Annotation: Zpráva o knihách, které vyjdou v příštím roce.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 33, 1953, č. 146, 27. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Knižní novinky. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. [4], 1955, č. 28, 8. 7., s. [4]
Annotation: R. Nasková komentuje román J. Sekery. Přetištěno z "Nového života".
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 22, 1957, č. 49, 5. 12., s. 18-19
Annotation: Biografická stať k jubileu českého spisovatele.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 13, 26. 3., s. 292-293
Annotation: Řeč Josefa Sekery o úkolech spisovatelů.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 21, 21. 5., s. 484-486
Annotation: Šestá část ankety mezi českými literáty, akademiky a umělci před Sjezdem socialistické kultury.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 13, 28. 3., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 44, 1958, č. 9, listopad, s. 335
Annotation: Článek shrnuje tvorbu J. Sekery u příležitosti chystaného románu.
Article
19
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 4, 1959, č. 8, srpen, s. 231
Annotation: Zpráva o novém vydání prózy J. Havlíčka, J. Sekery a M. Majerové.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 49, 27. 2., s. 2
Annotation: Recenzní glosa.
Article