By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published [Praha] : Institute of Czech Literature of the Czech Academy of Sciences, 2019.
Annotation: Sborník, jehož příspěvky se zabývají analýzou poezie na základě kvantitativních metod, od popisných statistik až po metody vektorové analýzy...
Book
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 1, s. 114-115
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 60, 2012, č. 3, červen, s. 448-452
Annotation: Recenze posledního svazku sborníků vzniklých v rámci pravidelných konferencí mezinárodního projektu slovanské porovnávací metriky.
Article
4
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 33, s. 251-253
Annotation: Nekrolog; text je obdobou proslovu při posledním rozloučení s M. Červenkou v obřadní síni krematoria v Praze 25. 11. 2005 (byl publikován také...
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 41-58
Annotation: Studie, započatá jako vzpomínka na někdejší setkávání s M. Červenkou, se vrací k pokusům o typologizaci verše (také vzhledem k možnostem...
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 1, s. 104
Annotation: Recenze.
Article
7
Published Praha : [s. n.], 1989.
Annotation: Mj. s příspěvky: Kraitlová Irena, Soupis díla Milana Jankoviče (s. 4-19, za léta 1948-1989, 90 položek); Pokorný Dalibor, Milan Jankovič mě...
Book
8
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 30, 1969, č. 1, s. 57-59
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 38, 1969, č. 2, s. 322-326
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 3, 1973, č. 5, s. 109-110
Annotation: Recenze knihy uspořádané K. Sgallovou.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 7, 1996, č. 5, 1. 2., s. 6
Annotation: Recenze studií o veršové formě: Mácha Karel Hynek, Mickiewicz Adam, Puškin Aleksandr Sergejevič.
Article
13
by Červenka, Miroslav, 1932-2005
Published Brno : Atlantis, 2008.
Annotation: Soubor deníkových záznamů z let 1985-1989 obsahuje nejen autorovy poznámky k vlastní vědecké i básnické tvorbě a s ní souvisejícím "neoficiálním"...
Book
14
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 4, s. 191-196
Annotation: Přehled o nových prozaických, básnických a literárněvědných knihách s krátkým popisem.
Article
15
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 13, 2016, č. 25, s. 167-168
Annotation: Úvodní slovo k Červenkově studii "Základní kategorie pražského literárněvědného strukturalismu" a vzpomínkovým črtám K. Sgallové a M....
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 1, únor, s. 108-117
Annotation: Úvaha nad knihou K. Sgallové "O českém verš", autor charakterizuje její postavení v poválečném výzkumu českého verše a vyzdvihuje její důraz...
Article
17
by Sgallová, Květa, 1929-, Kolár, Robert, 1977-, Červenka, Miroslav, 1932-2005, Mazáčová, Stanislava, 1931-2020
Published Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.
Annotation: Soubor statí Květy Sgallové zpracovávajících obecné problémy výstavby verše, struktury verše v době národního obrození a ve druhé polovině...
Book
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 29. 12., s. 192
Annotation: Vzpomínky na literárního historika a vysokoškolského pedagoga F. Vodičku. Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
19
online
Webarchiv
In: Voknoviny. -- Č. 4 [23], 1990, 24. 1., s. [2]
Annotation: Informace o historii večerní univerzity českého jazyka a literatury probíhající od r. 1988 "v podzemí".
Article
20
In: Arch A5 [samizdat]. -- R. 1989, č. 3, s. 21-29
Annotation: Rozhovor s literárním vědcem M. Červenkou, mj. o strukturalismu a jeho různých podobách v rámci české literárněvědné tradice, o versologii...
Article