By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [6], červen, s. 5
Annotation: Zpráva o konání soudu v Olomouci s mladými katolíky, kteří sehráli divadelní hru na shakespearovské téma s názvem "Jak se vám nelíbí, ačkoliv...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [7], 1984, č. [7/8], červenec/srpen, s. 20-21
Annotation: Zpráva o soudním procesu a podmíněných trestech pro několik mladých věřících, kteří se měli provinit nastudováním divadelní hry na motivy...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 286, 10. 12., s. 12
Annotation: Článek.
Article
6
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 34, 2019, č. 117, zima, s. [97]-103
Annotation: Eseje.
Article
7
8
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 10. 7. 2013
Annotation: Článek o divadelních festivalech, přehlídkách a akcích.
Article
9
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 22. 11. 2017
Annotation: Recenze na divadelní inscenaci "Pozvání", jež je uváděna v usedlosti Mazanka v Praze a má formu tzv. imerzivního divadla. Zmíněna též recenze...
Article
10
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 103-121
Annotation: Studie obsahuje versologickou analýzu Nerudovy básnické prvotiny "Hřbitovní kvítí". Verš sbírky je zkoumán v kontextu české i zahraniční...
Article
11
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 155, 7. 7., s. 12-13
Annotation: Rozhovor M. Bystrova s profesorem anglické literatury a překladatelem M. Hilským o nadčasovosti díla W. Shakespeara; připojena bio-bibliografická...
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 489-503
Annotation: Studie je věnována Holanově inspiraci fiktivní postavou Ofélie z Shakespearovy tragédie "Hamlet".
Article
14
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2012, č. 60, 19. 7.
Annotation: Básně; báseň "Sonet o věrném příteli," má přípisek "napsaný s laskavou pomocí Williama Shakespeara".
Article
15
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 19, 1997-1998, s. 53
Annotation: První text je úryvkem projevu M. Lúčana na aktivu mladé umělecké generace při přehlídce "Pozdrav mládí" ze dne 27. X. 1986 a vymezuje se vůči...
Article
16
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 173, 7.-9. 9., příl. Ego!, roč. 4, č. 36, s. 36-37
Ego!. -- 7. 9. 2018
Annotation: Soubor referátů divadelních her.
Article
17
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [3], březen, s. [39]-[46] [1]-8
Annotation: Úvaha o hodnotě slov, cennosti jazyka, komunistickém internacionalismu a jednotě národa a jazyka.
Article
18
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 2, 1977, č. 9, květen, s. 1062-1096
Annotation: Referát o různých pohledech na estetické funkce antické tragédie (dle jejích autorů), proměňujících se v čase a podle role dramatu ve společnosti.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 295, 20. 12., s. 9
Annotation: Rozhovor s herečkou M. Málkovou, jejíž divadelní dráha byla spojena především s Divadlem Na zábradlí a Divadlem pod Palmovkou (Divadlem S. K....
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 13, 18. 3., s. 11
Annotation: Článek o rozhlasovém pořadu ČRo Vltava "Sny", v jehož rámci bude v blízké době o svých snech vyprávět též filmový režisér a scenárista,...
Article