By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 99, 26. 4., s. 3
Annotation: O představení v pražském Tylově divadle s J. Bekem v titulní roli.
Article
2
In: Othello. -- s. 155-168
Annotation: Translatologická studie.
Book Chapter
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [9], 1998, č. 2 (36), s. 82-94
Annotation: Soubor poznámek z vlastní práce na překladu Othella.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 25/26, 24. 6. 1960, s. 10
Annotation: Referát o aktuálních inscenacích Divadla Příbram.
Article
5
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 1, leden, s. 58-60
Annotation: Medailon B. Stejskala.
Article
6
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 4, duben, s. 349-350
Annotation: Medailon A. Švecové.
Article
7
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 4, duben, s. 341-351
Annotation: Studie o herecké kariéře a divadelních rolích, které ztvárnila M. Bittnerová v českých i zahraničních (především německých) divadlech.
Article
8
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 5, květen, s. 404-405
Annotation: Článek o proměně sociálního postavení (zvláště venkovských) herců, k níž začalo docházet po roce 1948 a již dokládá např. osud herečky...
Article
9
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 10, říjen, s. 934-941
Annotation: Studie o shakespearovských překladech E. A. Saudka - v širším kontextu české překladatelské tradice a v kontextu Saudkových překladú z jiných...
Article
10
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 6, červen, s. 505-511
Annotation: Stať o herectví Z. Baldové.
Article
11
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 8, 1957, č. 11, listopad, s. 940-943
Annotation: Referát o aktuálním dění v KOD Trutnov.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 9/10, 10. 12. 1958, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 2, 1958/1959, č. 23, 27. 5. 1959, s. 2
Annotation: Úryvek z projevu, prosloveného v roce 1948 na Sjezdu národní kultury.
Article
14
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 4, 1953, č. 4, duben, s. 373-384
Annotation: Studie o soudobém českém divadle (a dramatu).
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 10, 1954, č. 96, 23. 4., s. 5
Annotation: Stať o W. Shakespearovi a o recepci jeho děl v českém prostředí.
Article
16
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 1, 1949/1950, č. 11, srpen 1950, s. 613-614
Annotation: Medailon J. Vošalíka.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 16, 1960, č. 20, 23. 1., s. 5
Annotation: Informační glosa o novém divadelním festivalu "Lázeňský divadelní festival v Poděbradech".
Article
18
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 9, listopad, s. 662-664
Annotation: Recenze otištěná 25. 3. a 26. 3. 1921 v Rudém právu.
Article
19
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 9, 1958, č. 2, únor, s. 98-114
Annotation: Studie o divadelním a filmovém režisérovi A. Radokovi a jeho divadelních inscenacích světových i českých dramat, které ve druhé polovině 50....
Article
20
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 11, 1960, č. 4, duben, s. 197-202
Annotation: Recenze.
Article