By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 21, 26. 1., s. 1
Annotation: Úvodník k připravovanému XV. sjezdu KSČ.
Article
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 56, 1976, č. 68, 20. 3., s. 5
Annotation: Náměstek ministra kultury ČSR o našem umění mezi XIV. a nadcházejícím XV. sjezdem KSČ.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 13, 24. 3., s. 2
Annotation: Referát o pražské městské konferenci KSČ před XV. sjezdem KSČ.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 15, 7. 4., s. 1, 3
Annotation: Komentář k připravovanému XV. sjezdu KSČ.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 4, duben, s. 59-60
Annotation: O umění a společnosti; úvaha před XV. sjezdem KSČ.
Article
7
8
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 20, 12. 5., s. 9
Annotation: Příspěvek delegáta XV. sjezdu KSČ.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 17, 21. 4., s. 2
Annotation: Dojmy delegáta XV. sjezdu KSČ.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 17, 21. 4., s. 8
Annotation: O významu Zprávy o činnosti strany a vývoji společnosti od XIV. sjezdu KSČ a další úkoly strany, přednesené Gustávem Husákem, pro vývoj naší...
Article
14
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 5, 1976, č. 4, duben, s. 4-6
Annotation: Úvodník k XV. sjezdu KSČ.
Article
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 91, 1976, č. 90, 15. 4., s. 5
Annotation: Anketa s kulturními pracovníky Jihočeského kraje k 15. sjezdu KSČ.
Article
16
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 25, 16. 6., s. 3
Annotation: Příspěvek uveřejněný na závěr anktety Řekli o sjezdu.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 18, 28. 4., s. 3
Annotation: Rozhovor mj. s uvedenými delegáty a hosty XV. sjezdu.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 19, 5. 5., příl. Literatura-umění-kritika, č. 5, s. 1-2
Annotation: Záznam besedy v redakci Tvorby.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 19, 5. 5., s. 5
Annotation: Anketní rozhovor.
Article