By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1977, č. 44, 22. 2., s. 5
Annotation: Rozhovor o připravovaném sjezdu.
Article
3
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1977, č. 48, 26. 2., s. 5
Annotation: O činnosti SČS od ustavujícího sjezdu do současnosti.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 33, 1977, č. 50, 1. 3., s. 5
Annotation: Rozhovor o připravovaném sjezdu, o rozvoji české literatury v posledních letech aj.
Article
7
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 33, 1977, č. 50, 1. 3., s. 1
Annotation: Úvodník před sjezdem.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1977, č. 50, 1. 3., s. 1-2
Annotation: O nadcházejícím sjezdu; též o 3. sjezdu Svazu slovenských spisovatelů.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 33, 1977, č. 50, 1. 3., s. 5
Annotation: Anketa.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 33, 1977, č. 50, 1. 3., s. 1, 6
Annotation: Úvodník k připravovanému sjezdu.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 33, 1977, č. 50, 1. 3., s. 1
Annotation: Úvodník k připravovanému sjezdu.
Article
12
In: Svět v obrazech. -- ISSN 0039-7032. -- Roč. 33, 1977, č. 10, 4. 3., s. 14-15
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem Literárního měsíčníku před sjezdem.
Article
13
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 10, 9. 3., s. 3-4
Annotation: Projev člena předsednictva ÚV KSČ a předsedy vlády ČSR J. Korčáka na 2. sjezdu spisovatelů dne 1. 3. 1977 v Dobříši.
Article
14
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 29, 1977, č. 58, 10. 3., s. 3
Annotation: Diskusní příspěvek na 2. sjezdu SČS.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 11, 16. 3., s. 8-10
Annotation: Ze závěrečného slova národního umělce J. Rybáka; V. Páral; H. Hrzalová.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 33, 1977, č. 52, 3. 3., s. 5
Annotation: Odpovědi jedenácti spisovatelů.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1977, č. 52, 3. 3., s. 1-3
Annotation: O sjezdu; též o 3. sjezdu Svazu slovenských spisovatelů; s výňatky z referátů J. Soloviče a J. Lenárta, s otištěním úryvků diskusních příspěvků...
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1977, č. 54, 5. 3., s. 1
Annotation: Úvodník ke sjezdu a k 3. sjezdu Svazu slovenských spisovatelů.
Article
20
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 92, 1977, č. 53, 4. 3., s. 5
Annotation: Komentář ke sjezdu.
Article