By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 25. 9. 2015
Annotation: Zpráva o zahájení výstavy "Světoběžník Jára Cimrman" v paláci YMCA; videa obsahují záznamy z akce.
Article
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 13. 8. 2019
Annotation: Článek o výstavě děl J. Slívy "Kresbou ke smyslu" v Západočeské galerii v Plzni.
Article
3
4
In: Bavič. -- S. 7-9
Annotation: Předmluvy; s komentářem textu (4. s. obálky).
Book Chapter
5
In: Tři čtvrtě na smrt = Viertel vor Tod. -- S. 168-169
Annotation: Doslov; s uvedeným komentářem (včetně německé verze) a českými a německými biografickými poznámkami o autorce (s. 170-171) a ilustrátorovi...
Book Chapter
6
In: Vino fatale. -- S. 4
Annotation: Předmluva ke knize kreseb inspirovaných vínem, místy doprovozených krátkými texty; s anglickou verzí předmluvy nazvaným "Wine and Inspiration"...
Book Chapter
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 262, 8. 11., s. C5
Annotation: Přepis vzpomínky J. Slívy na zesnulého V. Jiránka (připojeno k nekrologu na stejné straně).
Article
8
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 2005, září, s. 34-38
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 19, 9. 5., s. 37
Annotation: Recenze knížky veršů a kreseb karikaturisty a ilustrátora J. Slívy.
Article
10
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 111, 14. 5., příl. Slovo na víkend, s. V
Annotation: Rozhovor s výtvarníkem; mj. o chystaném souboru básniček pro děti.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 163, 16. 7., s. B9
Annotation: Zpráva o vydání knihy.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 4, duben, s. 3 obálky
Annotation: Stručné biografické poznámky.
Article
14
In: Slovník beze slov. -- S. 7-16
Annotation: Předmluva.
Book Chapter
15
In: Kuk. -- ISSN 0862-7851. -- Roč. 1, 1990, č. 0, 30. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 11, 17. 3., s. 10-11
Annotation: Recenze veršů napsaných kreslířem; ilustroval je však Jiří Fixl.
Article
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 55, 2011, č. 54, 17. 3., s. 10
iHned.cz [online]. -- 17. 3. 2011
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 161, 12. 7., příl. Café, s. 12
Annotation: Rozhovor s kreslířem a autorem aforismů.
Article
19
In: Psí knížka. -- S. 5-7
Annotation: Úvod ke knize 14 písňových textů O. Hejmy pro kapelu Žlutý pes, zpracovaných v komiksové podobě.
Book Chapter
20
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 7, 2008, č. 24/25, 8. 12., s. 42, 44
Annotation: Přehledová stať, glosující vydání uvedených knih.
Article