By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 3, 5. 12., s. 39-46
Annotation: Rozhovor se středoškolskou učitelkou A. Liškovou o jejím, otci, básníkovi a prozaikovi E. Liškovi; připojena biografická poznámka (s. 46).
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 98-102
Annotation: Článek o prozaické tvorbě J. Opolského a její literárněkritické (literárněvědné) reflexi; připojena biografická poznámka (s. 102).
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 120-123
Annotation: Esej o próze J. Opolského "Povodeň" a o jeho básnické a prozaické tvorbě a jejím literárním a literárněkritickém ohlasu obecně; připojena...
Article
4
5
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [8], říjen, s. [36]-[46] [1]-11
Annotation: Studie na téma poezie a divadlo jako příspěvek pro mezinárodní bienále poezie v Liège ve dnech 11. - 15. 9. 1986, kam byla autorka pozvána, ale...
Article
8
9
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [14]-[19] ([1]-6)
Annotation: Povídka; datováno "listopad 1989".
Article
10
by Putna, Martin C., 1968-
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Monografie artikuluje proměny definice katolické a české katolické literatury ve světle nových dějinných výzev v době nástupu komunismu k moci...
Book
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 36, 2020, č. 6, 9. 6., s. 98-102
Annotation: Životopisný portrét I. Slavíka u příležitosti 100. výročí jeho narození.
Article
12
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 1. 3. 2019
Annotation: Sloupek o autorských čteních.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 272, 22. 11., s. 2
Annotation: Informační glosa o vystoupení mladých katolických básníků v Umělecké besedě.
Article
14
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 13, 16. 1., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 19, 23. 1., s. 13
Annotation: Zpráva o udělení ceny I. Slavíkovi jako ocenění jeho životního díla.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 30, 5. 2., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 1997, č. 44, březen, s. 5
Annotation: O podílu katolických spisovatelů (s jedinou výjimkou J. Knapa) na uštvání K. Čapka. Vyprovokováno knihou I. Slavíka Tváře za zrcadlem (dopis...
Article
18
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 8, 1997, č. 58, 10. 3., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 8, 5. 3., s. 2
Annotation: Informace o předání ceny (udělované od roku 1985).
Article
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- R. 1997, č. 1, s. 106-107
Annotation: Recenze tří knih I. S.
Article