By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Ostrava : Ostravská univerzita, Filozofická fakulta : Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, 2018.
Annotation: Čtvrtý z řady doplňků ke slovníku zachycujícímu též osobnosti z oblasti kultury; se Souhrnným rejstříkem sešitů 1. až 4. Supplement (s....
Book
3
In: Dlužná částka. -- 3. s. obálky
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o autorce; s poznámkou o žánru Silesia noir (3. s. obálky).
Book Chapter
4
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 23. 1. 2017
Annotation: Úvaha o poezii P. Bezruče, již autorovi a jeho bratrovi, když byli malí, před usnutím přednášela - spolu s baladami K. J. Erbena - babička místo...
Article
5
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 64-65
Annotation: Recenze na monografii F. Všetičky o poezii P. Bezruče.
Article
6
In: Vlastivědné listy Slezska. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 45, 2019, č. 1/2, s. 13-15
Annotation: Článek o zahájení tradice poutí ze Slezska do Kalvárie Zebřidovské, na kterou navazoval vývoj náboženské literatury.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 2
Annotation: Referát o konferenci.
Article
8
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 4, 5. 12., s. 443-471
Annotation: Studie zaměřená především na jazykovou stránku díla Ó. Łysohorského a jeho historický kontext.
Article
9
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 49 (9), 1951, č. [4], s. 530-547
Annotation: Zpráva, přepis 35 dopisů, převažují dopisy psané Praskem.
Article
10
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 46 (6), 1948, č. 2, červen, s. 134-141
Annotation: Stať se zabývá motivem pokladů, dokládá tento motiv řadou příkladů ze slezské lidové slovesnosti.
Article
11
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 3, 5. 9., s. 410-412
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 4, 5. 12., s. 472-474
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article
13
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 2, 5. 6., s. 288
Annotation: Zpráva o vzniku edice, v níž by měla vycházet starší slezská literatura.
Article
14
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 3, 5. 9., s. 412-415
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 4, 5. 12., s. 564
Annotation: Přepis diskusního příspěvku.
Article
16
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 4, 5. 12., s. 474-486
Annotation: Příspěvek z konference se zaměřuje na porovnání osobností P. Stalmacha a J. Lompy a jejich vztahu a pojetí slavjanofilství. Připojeno resumé...
Article
17
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 58 (18), 1960, č. 4, 5. 12., s. 494-516
Annotation: Studie se zabývá národními tábory ve Slezsku a jejich vztahem ke školství v Čechách a v Polsku. Připojeno resumé v polštině.
Article
18
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 4/5, s. 49
Annotation: Autor představuje kulturní situaci na Moravě a ve Slezsku.
Article
19
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 51 (11), 1953, č. 4, únor 1954, s. 572-574
Annotation: Zpráva o rukopisech uložených v Slezské studijní knihovně.
Article
20
In: Slezský sborník = Acta Silesiaca. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 48 (8), 1950, č. [2/3], s. 387-388
Annotation: Recenze.
Article