By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Čas. -- Roč. 23, 1909, č. 296, 26. 10., s. 5
Annotation: O cenzurním zásahu maďarské vlády; učebnice - slabikář a mluvnice - vydané knihtiskárnou Klimeš a Pivko v Liptovském sv. Mikuláši; výzva...
Article
2
In: Čas. -- Roč. 23, 1909, č. 79, 20. 3., s. 6
Annotation: O pronásledování slovenského tisku maďarskými úřady, jmenovitě jde o Slovenský Týždenník.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 136, 12. 6., s. 1-2
Annotation: Fejeton z repatriační výměny Maďarů a Slováků na Slovensku.
Article
4
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 9, 2017, n. 2, s. 134-136
Annotation: Recenze monografie "Odvrávajúce obrazy. Vzájomná podoba Maďarov a Slovákov v slovenskej a maďarskej próze 19. storočia" M. Fülöpová.
Article
5
In: Národní osvobození. -- Roč. 14, 1937, č. 143, 19. 6., s. 5
Annotation: O daru 1 000 Kč, které věnovala městská rada prešovská jako příspěvek na pomník Móra Jókaie, který bude postaven v Komárně.
Article
6
In: Posel z Prahy. -- Roč. 16, 1875, č. 9, 12. 1., s. 1
Annotation: Došlo ke zrušení třetího a posledního slovenského gymnázia v Turčianském Sv. Martině; Slováci by se měli vrátit k jednotě spisovného jazyka...
Article
8
In: Beseda učitelská. -- Roč. 6, 1874, č. 21, 21. 5., s. 251-252
Annotation: M. j. zabavení slovenské učebnice "Dejepis Uhorska" od Jána Kožehuby a o maďarském potlačování všech projevů slovenského národního života.
Article
9
In: Česko-bratrský věstník. -- Roč. 1, 1850, č. 12, 13. 3., s. 74-76
Annotation: Proti brožuře Seberinyho, která vypisuje zásluhy Maďarů, zejména Košuta, o Slováky. Autor článku mluví o politickém a kulturním útlaku Slováků....
Article