By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 3, 4. 2., s. 3
Annotation: Glosa k zanikání diskuzních seminářů v rámci divadelních festivalů; autor vyzdvihuje přehlídku inscenací Slováckého divadla a Městského...
Article
2
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 17, 16. 10., s. 5
Annotation: Referát.
Article
3
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 44, 25. 10., s. [61]
Annotation: Referát o divadelním představení "Fidlovačka" Slováckého divadla v Uherském Hradišti, které bylo uvedeno k výročí sto let republiky.
Article
4
In: Týnecké listy. -- Roč. 28, 2018, č. 10, říjen, s. 30
Annotation: Soubor krátkých zpráv nejen z regionální kultury, mj. o 480. repríze inscenace "Rychlé šípy" ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti či...
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 251, 29. 10., s. 9
Annotation: Referát.
Article
6
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 28, 2019, č. 4, 19. 2., s. 5
Annotation: Referát o divadelní inscenaci "Kosmické jaro" (Slovácké divadlo, premiéra 2. 2. 2019).
Article
7
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 48, 2018, č. 3, 14. 6., s. 102-103
Annotation: Referát na divadelní inscenaci "Kříž u potoka" (Slovácké divadlo, premiéra 24. 3. 2018).
Article
8
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 2, 2020, č. 20, 29. 1., s. 12-13
denikn.cz [online]. -- 29. 1. 2020
Annotation: Recenze divadelních inscenací uvedených v rámci festivalu Zaráz (15.-17.1. 2020), mj. recenze divadelní adaptace "Žebrácké opery" V. Havla.
Article
9
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 3, 4. 2., s. 7
Annotation: Reportáž z divadelního festivalu aktuálních inscenací Slováckého divadla a Městského divadla Zlín.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 29, 2020, č. 12, 9. 6., s. 14
Annotation: Článek o budově Slováckého divadla.
Article
11
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 31, 2020, č. 2, s. 85-88
Annotation: Recenze.
Article
12
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 13, 23. 1., s. 12-13
denikn.cz [online]. -- 23. 1. 2019
Annotation: Reportáž z divadelního festivalu "Zaráz".
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 276, 26. 11., s. 9
Annotation: Referát o divadelní adaptaci románu K. Čapka, s úvodním srovnáním jeho tvorby s dílem J. Haška.
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 6, 19. 3., s. 7
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 97, 21. 4., s. [6]
Annotation: Informační glosa.
Article
16
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 255, 1. 11., s. C7
iDnes.cz [online]. -- 1. 11. 2005
Annotation: Článek o aktuálních inscenacích Havlovy hry.
Article
17
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 243, 17. 10., příl. Víkend, s. 35
Víkend. -- 20. 10. 2009
Annotation: Rozhovor s režisérem J. A. Pitínským o níže zmíněné divadelní adaptaci Cikánů K. H. Máchy a divadelních návratech k české klasice.
Article
18
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 53, 2009, č. 202, 19. 10., s. 8
Annotation: Zpráva o premiéře níže zmíněné divadelní adaptace prózy K. H. Máchy.
Article
19
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 20, 2009, č. 245, 20. 10., s. B5
iDnes.cz [online]. -- 20. 10. 2009
Annotation: Referát o divadelní inscenaci.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 2, s. 70-76
Annotation: Srovnávací studie ke třem různým inscenacím níže zmíněného dramatu G. Preissové.
Article