By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2005.
Annotation: Chronologicky (podle let) řazený bibliografický soupis (693 zázn.) statí vztahujících se k festivalu; s připojenými soupisy: Sborníky příspěvků...
Book
2
In: Pěší zóna. -- R. 2001, č. 9, s. 89-92
Annotation: Článek o plzeňských sympoziích konaných od r. 1982 v rámci Smetanova festivalu.
Article
5
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 31, 1. 8., s. 24
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 28, 1992, s. 317-327
Annotation: Referát o 12. mezioborovém sympoziu konaném v rámci tradiční akce Smetanovské dny 12.-13. března 1992 v Plzni na téma Český dnešek a české...
Article
9
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 27, 1991, s. 265-270
Annotation: Referát o průběhu 11. ročníku mezioborového sympozia konaného v rámci akce Smetanovské dny ve dnech 14.-16. března 1991 v Plzni na téma Umění...
Article
10
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 24, 1988, s. 259-261
Annotation: Referát o sympoziu Proudy české umělecké tvorby 19. století - Sen a ideál, konaném v rámci akce Smetanovské dny 12. 14. března 1987 v Plzni;...
Article
12
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 105, 2007, č. 2, 1. 6., s. 153-154
Annotation: Recenze sborníku z plzeňské konference.
Article
13
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 75, 2006, č. 3, s. 348-350
Annotation: Referát o průběhu 25. smetanovských dnů v Plzni, zejména o tradičním vědeckém sympoziu konaném v jejich rámci.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 15, 13. 4., s. 4-5
Annotation: Referát o výstavě o díle historika: Tanner Jan, u příležitosti 15. sympozionu Smetanovské dny, konaného 9.-10. 3.
Article
17
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 31, 1996, s. 225-230
Annotation: Referát o 15. sympoziu nazvaném Idyla a idyličnost v kultuře 19. století v rámci Smetanovských dnů (Plzeň, 9.-10. 3. 1995) {Smetanovské dny}.
Article
18
In: Deník Nová Pravda. -- ISSN 1803-165X. -- Roč. 2, 1992, č. 67, 19. 3., s. 12
Annotation: Referát o sympoziu nazvaném Český dnešek a české 19. století (s podtitulem Máme se stydět za své 19. století?); Smetanovské dny.
Article
19
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 34, 1993, Heft 1, s. 181-183
Annotation: Referát o průběhu stejnojmenného mezioborového sympozia, s komentovaným přehledem příspěvků; - Smetanovské dny, Plzeň.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 43, 1995, č. 3, s. 332-334
Annotation: Referát o průběhu 15. ročníku mezioborového sympozia konaného v rámci akce Smetanovské dny (Plzeň, 9. a 10. března 1995) s názvem Idyla a idyličnost...
Article