By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2016, č. 60 (2), s. 11-12
Annotation: Referát o konferenci s tématem "Podoby příběhů v současné literatuře pro dospívající a mladé dospělé", která se konala 7.-8. 4. 2016 v...
Article
3
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2017, č. 63 (1), 2. s. obálky
Annotation: Úvodník informuje o konferenci "Současnost literatury pro děti a mládež" (KVK v Liberci, březen 2017), jejímž jedním z témat bylo Kniha v konkurenci...
Article
4
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2017, č. 63 (1), s. 22-23
Annotation: Zpráva o konferenci "Současnost literatury pro děti a mládež" (KVK v Liberci, 21.-22. 3. 2017), jejímž tématem bylo Kouzelný svět příběhů...
Article
5
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2014, č. 52 (2), s. 8-12
Annotation: Referát o průběhu konference na téma 2x 101 knih aneb Jak formulovat kánon světových a českých děl pro děti a mládež.
Article
6
online
Webarchiv
In: Ikaros [online]. -- ISSN 1212-5075. -- Roč. 17, 2013, č. 12
Annotation: Reportáž z konference "Současnost literatury pro děti a mládež" (15.-16. 10. 2013).
Article