By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 6. 4. 2014
Annotation: Reportáž o čtení esejistické prózy M. Součkové "Hlava umělce", které probíhalo v Galerii města Ostravy. Předčítali mj. T. Vilišová, M....
Article
2
In: Knihy novinky. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 11, 2001, č. 20, 28. 5. - 3. 6., s. 6
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Prostor A. Ledererem.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 9, 18. 2., s. 9
Annotation: Článek o připravované antologii "Kuš, babo!", která představuje tvorbu českých básnířek 19. - 21. století.
Article
4
by Putna, Martin C., 1968-
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Monografie artikuluje proměny definice katolické a české katolické literatury ve světle nových dějinných výzev v době nástupu komunismu k moci...
Book
5
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 41, 1948, č. 1/2/3, leden/únor/březen, s. 148
Annotation: Recenzní glosa.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 12
Annotation: Esej o básních českých autorů píšících v cizině (autor se snaží postihnout jazykovou deprivaci, kterou v náznaku tyto texty prezentují).
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 3, s. 185-203
Annotation: Studie analyzující pojmy latence a latentní intertextuality s využitím teorií H. U. Gumbrechta a G. Böhmeho o intertextuálním přenosu nálad,...
Article
8
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 3, s. 192
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 1, s. 10-15
Annotation: Úvaha o problematických aspektech a tématech (česká avantagarda, česká literatura po druhé světové válce) výuky literatury.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 2, 11. 1., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 10, 1. 3., s. 1 a 10-11
Annotation: Výbor z dopisů M.S. Gertrudě Gruber-Goepfertové z 4.10.1960 - 23.4.1965.
Article
12
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 2, 2005, č. 3, s. 149-155
Annotation: Portrét Z. Košákové objevně představuje (z pozůstalosti) básnickou část její tvorby; v závěru text mapuje existenci české ženské lyriky.
Article
13
Annotation: Studie vycházející především z analýzy a komparace exilové tvorby E. Hostovského, Z. Němečka a M. Součkové, s Úvodem (s. (5-8), s úvodními...
Book
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 14, 17. 1., s. C7
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 4, Recenzní příloha, s. 15-16
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 13, 2002, č. 3, září, s. 29-33
Annotation: Přehledová studie s kapitolami Tvorba ve vnitřním exilu a vězení, Dramatická tvorba v exilu; s poznámkou Studie vznikla jako součást prací na...
Article
18
by Moldanová, Dobrava, 1936-
Published Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2002.
Annotation: Pokračování autorčiných předchozích skript: Česká literatura v období modernismu (1996), s Úvodní poznámkou (s. 3) a s kapitolami: Próza...
Book
19
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 21, 1999, č. 4, s. 40-44
Annotation: Studie o malíři; mj. o jeho vztahu k manželce M. Součkové a ilustracích její knihy.
Article
20
by Blatný, Ivan, 1919-1990
Published Brno : Atlantis, 1999.
Annotation: Kniha tvořící pandán k souboru Verše 1933-1953 (Brno, Atlantis 1994) obsahuje texty pocházející většinou z Blatného poúnorové pozůstalosti...
Book