By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Praha-Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 5, 1955, č. 1, leden, s. 98
Annotation: Zpráva o časopise "Sovětská literatura" informuje o článcích o české literatuře a literární teorii, které obsahují čísla 5 a 6/1954 (např....
Article
2
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 2, 1957, č. 1, leden, 3. s. obálky
Annotation: Kritické zhodnocení služeb pošty.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 46, 12. 11., s. 10
Annotation: Redakční glosa k stanovisku M. Drozdy a redakční rady časopisu Sovětská literatura k poznámce J. Petrmichla Kritická inkvisice (LtN č. 42), kritizující...
Article
4
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 39, 1987, č. 270, 17. 11., s. 5
Annotation: Medailón překladatele, šéfredaktora čs. vydání časopisu Sovětská literatura; k 60. narozeninám.
Article
5
In: Svět socialismu. -- ISSN 0139-6803. -- Roč. 20, 1987, č. 39, 23. 9., s. 7
Annotation: Rozhovor s překladatelem, novinářem, šéfredaktorem čs. vydání měsíčníku Sovětská literatura; k jeho 60. narozeninám.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 37, 1981, č. 134, 9. 6., s. 5
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem československé mutace.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 99, 1984, č. 285, 1. 12., příl. Čtení na konec týdne, č. 48, s. 5
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem.
Article
8
9
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 22, 1987, č. 35, 1. 9., s. 7
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem čs. vydání SL; též o jeho vlastní literární tvorbě.
Article
11
In: Týdeník aktualit. -- ISSN 0139-5564. -- Roč. 22, 1989, č. 18, 1. 5., s. 15
Annotation: Rozhovor s novým šéfredaktorem.
Article
12
In: Sovětská literatura. -- ISSN 0231-7974. -- R. 1989, č. 4, duben, s. 192
Annotation: O besedě věnované SL 1988; řídil ji Zahrádka Miroslav, na dotazy odpovídal šéfredaktor čs. vydání Michna Vladimír.
Article
13
In: Praha - Moskva. -- ISSN 0032-6593. -- Roč. 27, 1982, č. 1, s. 50-51
Annotation: K vstupu československé mutace časopisu do 10. ročníku.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 47, 1991, č. 8, 10. 1., s. 5
Annotation: Soubor glos; též o edici prvotin Ladění v nakladatelství Mladá fronta a o zániku časopisu Sovětská literatura (1973-1990).
Article
15
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 42, 1986, č. 298, 18. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem čs. vydání měsíčníku Sovětská literatura; též o jeho vlastní překladatelské práci.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 12, 1983, č. 8, říjen, s. 141-142
Annotation: Sovětská literatura; obsahový přehled, v němž jsou i údaje týkající se našich literatur.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1981, č. 24, 17. 6., s. 2
Annotation: O aktivu mladých překladatelů v redakci časopisu Sovětská literatura.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 63, 1983, č. 11, 14. 1., s. 5
Annotation: Poznámka k 10. ročníku časopisu Sovětská literatura v roce 1983.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 54, 1974, č. 39, 15. 2., s. 5
Annotation: Recenze 1. čísla ročníku 1974.
Article
20
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 19, 1974, č. 1, leden, s. 43-44
Annotation: Recenze prvých sedmi čísel měsíčníku, jehož verze je u nás vydáváná od ledna 1973.
Article