By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 9, [květen], s. 490
Annotation: Báseň ze sbírky "Lyrika lásky a života".
Article
2
3
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 156-157
Annotation: Recenze na básnickou sbírku J. Opolského "Svět smutných", jež vyšla v časopise Rozhledy 1. 4. 1899; připojena biografická poznámka (s. 157).
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 159-161
Annotation: Nekrolog J. Opolského, který vyšel v Národní politice 22. 5. 1942. Autor připomíná též další básníky a umělce z Opolského generace, kteří...
Article
6
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 9, listopad, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
9
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 95-102
Annotation: Studie je v první části věnována strofice u postsymbolických básníků (V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek), v druhé části se autoři...
Article
11
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 8
Annotation: Esej o reflexi událostí roku 1918, rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československa v tehdejší literární tvorbě; zmiňováni jsou zejména V. Dyk,...
Article
13
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 110-111
Annotation: Medailony osobností, které v roce 2018 slaví nějaké výročí, mj. zmíněn A. Sova, O. Březina a R. Kalčík.
Article
14
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 8, 1958, č. 7, září, s. 280 - 3. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
15
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 83-89
Annotation: Studie se zabývá využitím motivu ptáků v české literatuře 19. a 20. století.
Article
16
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 71, 2019, č. 1, 16. 1., s. 40
Annotation: Biografické poznámky.
Article
17
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 2, 16. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
18
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 2, 1951/1952, č. 13, listopad 1952, s. 399-401
Annotation: O dobové polemice, kterou báseň vyvolala.
Article
19
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 9-21
Annotation: Medailony vybraných českých spisovatelů, kteří si korespondovali s J. Mahenem, na základě výboru jeho korespondence "Adresát Jiří Mahen"; připojeny...
Article
20
In: Čtení jako radost a dobrodružství : Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. -- ISBN 978-80-88069-98-0. -- S. 144-159
Annotation: Studie se věnuje především otázce vzájemných vztahů různé povahy mezi českou literaturou a hudbou (více zmiňovaní spisovatelé jsou uvedeni...
Book Chapter