By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Knihy 91. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 1, 1991, č. 13, 2. 12., s. 5
Annotation: Společnost přátel knihy pro mládež; rozhovor s její tajemnicí o založení zájmového sdružení Handicap Book, zaměřeného mj. na vydávání...
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 48, 1. 12., s. 2
Annotation: O konferenci: Společnost přátel knihy pro mládež.
Article
3
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 2, 1988, č. 2, léto, s. 29-30
Annotation: Společnost přátel knihy pro mládež.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 33, 1989, č. 8, říjen, s. 506
Annotation: O jarní konferenci: Společnost přátel knihy pro mládež na téma Literatura pro děti a mládež jako inspirace k dramatické hře - K některým...
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 21, 1973, č. 3, červen, s. 297-299
Annotation: O prvé konferenci Společnosti pořádané v lednu 1972.
Article
6
In: Ostravský kulturní zpravodaj. -- ISSN 0474-8514. -- Roč. 16, 1973, č. 5, květen, s. 65
Annotation: O činnosti Společnosti přátel knihy pro mládež.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 4, duben, s. 265-266
Annotation: Zpráva o konferenci Společnosti přátel knihy pro mládež (pořádané 17.1. v Praze).
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 3, březen, s. 151
Annotation: Poznámka o zrušení Kruhu přátel dětské knihy a o schválení stanov nové Společnosti přátel knihy pro mládež.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 26, 1970, č. 77, 2. 4., s. 5
Annotation: Poznámka o ustanovení Společnosti přátel knihy pro mládež 1. 4. 1970.
Article
10
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 14, 1970, č. 7, září, s. 422-432
Annotation: Zpráva o ustavení Společnosti přátel knihy pro mládež 1. 4. 1970 a výňatky z dvou hlavních referátů.
Article
11
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 21, 1977, č. 3, březen, s. 150-152
Annotation: Úvodní referát přednesený na členské konferenci Společnosti přátel knihy pro mládež pořádané v prosinci 1976 v Praze.
Article
12
In: Zpravodaj katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Hradci Králové. -- Roč. 1, 1990/1991, č. 2, únor 1991, s. 33-34
Annotation: Informativní stať o nové koncepci čs. sekce IBBY (Společnost přátel knihy pro mládež), o předsedovi nového výboru: Provazník Jaroslav, o změnách...
Article
13
In: Zpravodaj katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty v Hradci Králové. -- Roč. 1, 1990/1991, č. 3, duben 1991, s. 58
Annotation: Společnost přátel knihy pro mládež; referát o průběhu schůze, konané 27. 2. 1991; předsedou pracovního výboru zvolen: Hetych Josef.
Article
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 16, 1972, č. 1, leden; č. 2, únor; č. 3, březen; č. 4, duben, příloha, s. 5, 13, 21, 30
Annotation: Zprávy.
Article
15
In: Brněnský večerník. -- Roč. 3, 1970, č. 258, 28. 12., s. 2
Annotation: Glosa k ustavení Společnosti přátel knihy pro mládež.
Article