By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 15. 10. 2019
Annotation: Článek o nových vydáních básnické tvorby I. Blatného u příležitosti 100. výročí narozenin básníka.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 18, 1. 11., s. 4-5
Annotation: Rozhovor o literární tvorbě P. Dvořákové pro děti i dospělé, o jejím vztahu ke kritice, o tom, jak a zda její texty či sama autorka svým čtenářům...
Article
4
In: Melancholické procházky. -- S. 57
Annotation: Ediční poznámka; s biografickou poznámkou o ilustrátorovi (s. [61]).
Book Chapter
5
In: Tento večer. -- S. [74]
Annotation: Ediční poznámka; s biografickou poznámkou o ilustrátorovi (s. [77]).
Book Chapter
6
In: Hledání přítomného času. -- S. 81
Annotation: Ediční poznámka; s biografickou poznámkou o ilustrátorovi (s. [85]).
Book Chapter
7
In: Paní Jitřenka. -- S. 57
Annotation: Ediční poznámka; s biografickou poznámkou o ilustrátorovi (s. [61]).
Book Chapter
8
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2013, č. 54, s. 190-191
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 2, leden 1997, s. 11-12
Annotation: Předmluva připravované slovníkové publikace. Připojeny (s. 13) Ukázky hesel autorů spjatých s PdF UP v Olomouci: J. Dadák, M. J. Stöhr, F. Všetička.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 6, 21. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 24, 2013, č. 20, 13. 5., s. 65
Annotation: Recenze.
Article
12
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 6, 2012/2013, č. 22/23, 26. 4. 2013, s. 58
Annotation: Soubor glos; mj. k níže zmíněným knihám.
Article
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 38, 11. 9., s. 9
Annotation: Fejeton o vlastní tvorbě.
Article
14
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 6, 13. 3., s. 31
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
15
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 94, 16. 5., s. 11
iHned.cz [online]. -- 16. 5. 2013
Annotation: O současné situaci české poezie, o jejích hlavních dvou vydavatelích a o představení českých básníků na letošním ročníku pražského...
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 1, 18. 1., s. 74
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 287, 8. 12., příl. Víkend, s. 37
Annotation: Glosa k cenám českých básnických knih; mj. k níže zmíněným knihám nakladatelství Host.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 49, 6. 12., s. 18
Annotation: Poznámka o nejnovější sbírce básní M. Stöhra, připojená ke dvěma ukázkám z ní.
Article
19
In: Smích ze snu. -- s. [69]
Annotation: Drobná bio-bibliografická poznámka o autorovi.
Book Chapter
20
In: Báseň mého srdce. -- s. 211-231
Annotation: Doslov - studie, s kapitolami: Nechci být kůlem vyhlášek, Dnes básník ani neví, proč tu je, Náš všední den je pevnina, Ale báseň je dar,...
Book Chapter