By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 12, 2013, č. 79, duben, s. 23-27
Annotation: Rozhovor s L. Vavrečkou o literární tvorbě, literární inspiraci, předsednictví literárního spolku, časopise Partonyma a e-knihách.
Article
2
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 88, leden, s. 8-11
Annotation: Rozhovor s L. Macháčkem o literárních spolcích a časopisech, tvorbě, bývalé práci psychologa v ženské věznici a budoucnosti.
Article
3
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 133, říjen, s. 9-15
Annotation: Rozhovor s M. Marboe o literárních spolcích, literární tvorbě a čtenářství.
Article
4
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 18, 2019, č. 152, květen, s. 14-18
Annotation: Rozhovor s I. Tajovskou o literární tvorbě, spolcích a čtenářství.
Article
5
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2013, č. 11/12, příl. Lano 2013, s. 4
Annotation: Úvodník v literární příloze Lano, ve které jsou otištěny ukázky mladých autorů Střediska východočeských spisovatelů.
Article
6
7
online
Webarchiv
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 24, 2014, č. 2, 19. 6., s. 18-20
Annotation: Článek se věnuje činnosti Střediska východočeských spisovatelů.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 13, 2017, č. 48, červen, s. 49-50
Annotation: Soubor zpráv a recenzních glos vztahujících se k nové knižní produkci členů Střediska východočeských spisovatelů; text je věnován níže...
Article
10
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 11, 2015, č. 39, březen, s. 32-34
Annotation: Medailon M. Mičkové; připojen úryvek z románu "Nízké sebevědomí".
Article
11
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 11, 2015, č. 39, březen, s. 2-4
Annotation: Rozhovor se spisovatelkou E. Černošovou, zejm. o jejím působení ve funkci předsedkyně Střediska východočeských spisovatelů a spolupráci s...
Article
12
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 9, 2013, č. 34, prosinec, s. 35-38
Annotation: Soubor zpráv a recenzních glos věnovaných nové knižní produkci členů Střediska východočeských spisovatelů; text je věnován níže uvedeným...
Article
13
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 4, 2008, č. 11, duben, s. 26-29
Annotation: Rozhovor s M. Duškem u příležitosti jeho 70. narozenin, v němž se zejm. ohlíží za svou dosavadní tvorbou.
Article
14
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 15, 2019, č. 55, duben, s. 34-36
Annotation: Soubor recenzních glos věnovaných nové knižní produkci členů Střediska východočeských spisovatelů; text je věnován níže uvedeným titulům.
Article
15
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 91, duben, s. 15-20
Annotation: Rozhovor s P. Musílkem o festivalu, literárních spolcích a literární tvorbě.
Article
16
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 97, říjen, s. 9-13
Annotation: Rozhovor s H. Cihlovou o literárních spolcích, soutěžích, tvorbě a čtenářství.
Article
17
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 19, 2020, č. 162, březen, s. 9-14
Annotation: Rozhovor s F. Uhrem o literární tvorbě, čtenářství, K. Havlíčku Borovském a literárních spolcích.
Article
18
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 12, 2016, č. 44, červen, s. 2-4
Annotation: Rozhovor s L. Zeleným, v němž básník představuje svou tvorbu a tvůrčí dráhu. Kromě výčtu vlastních publikací vzpomíná také na spolupráci...
Article
19
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 16, 2020, č. 59, duben, s. 33-34
Annotation: Soubor zpráv a recenzních glos věnovaných nové knižní produkci členů Střediska východočeských spisovatelů; text je věnován níže uvedeným...
Article
20
online
Webarchiv
In: Kruh [online]. -- Roč. 7, 2011, č. 25, červen, s. 45-47
Annotation: Zpráva z konání valné hromady Obce spisovatelů (16. 7. 2011). Autorka kromě špatné finanční situace Obce kritizuje zejm. malou účast a nezájem...
Article