By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 8, 8. 10., s. 4, 18, 44, 64, 75
Annotation: Básně; s úvodní bio-bibliografickou poznámkou.
Article
2
online
In: Čítárny [online]. -- 18. 5. 2015
Annotation: Zpráva o udělení "Ceny Jiřího Ortena" A. Stančákové; připojeny anotace a bio-bibliografické poznámky všech nominovaných.
Article
3
online
Webarchiv
In: Literární bašta [online]. -- 17. 5. 2015
Annotation: Zpráva mj. o veletrhu Svět knihy a Ceně Jiřího Ortena.
Article
4
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 10, 14. 5., s. 10
Annotation: Reportáž o akci "Básně v karanténě", v rámci které četli své básně čeští a slovenští básníci a básnířky ze svých domovů v době...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 6, 19. 3., s. 8
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
7
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 15, 2011, č. 56, červen, s. 5
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěných básní (s. 4-5).
Article
8
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 14, 2013, č. 11, s. 41
Annotation: Poznámka o otisku básní a povídek A. Stančákové, připravovaných k vydání v Nakladatelství Petr Štengl ("Modlitbden", s. 38-41).
Article
9
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 16, 2015, č. 2, s. 62-65
Annotation: Reakce na esej O. Stehlíkové "Toto nové a to staré" z níže zmíněné antologie, v níž píše, že si Nakladatelství Petr Šteng dělá nepokrytou...
Article
10
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 16, 2015, č. 6, s. 20
Annotation: Zpráva informuje o laureátství A. Stančákové v Ceně Jiřího Ortena 2015; s fot.
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 12, 11. 6., s. 14
Annotation: Reportáž o autorském čtení tří nominovaných pro rok 2015. Autor stručně hodnotí představené sbírky. (Výsledky soutěže ještě nebyly známy.)
Article
12
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 8, 2015, č. 31, s. 38-40
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovází ukázku z tvorby.
Article
13
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 14, 2015, č. 1/2, s. 114-115
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 5, 10. 3., s. 14
Annotation: Referát o literárně-hudebním kabaretu EKG. S fot. A. Militzové.
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 1, 15. 4., s. 120-121
Annotation: Článek uvádí seriál věnovaný různým básnickým útvarům, formám a žánrům. Číslo 1 je věnováno básnickým cyklům, za příklad je uveden...
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 16, 9. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Co s tím. -- 4. s. obálky
Annotation: Biografická poznámka o autorce (s fot.).
Book Chapter
18
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 6, 5. 6., s. 95-96
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným básnickým sbírkám.
Article
19
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 16, 2015, č. 7, s. 4-5
Annotation: Komentář k recenzím M. Ohniska v Salonu (Právo, č. 117, 2015).
Article
20
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 16, 2015, č. 8, s. 7
Annotation: Článek se věnuje výletu českých básníku na Říp; s fot. (s. 8-11).
Article