By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Kulhavá, Zdeňka, 1988-, Stefan, Libor, Stefan, Oto
Published Pelhřimov : Libor Stefan, 2019.
Annotation: Biografie českého vlastence Kristiana Stefana, gymnaziálního učitele českého jazyka a literatury, též překladatele; s komentovaným seznamem...
Book
2
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 6, 2010, č. 7/8, srpen, s. 81-86
Annotation: Analýza překladu (plagiátu) L. M. Kühnové a jeho porovnání s originálem i s překlady jiných českých překladatelů. Upravená kapitola z rozsáhlejší...
Article
3
In: Concordia : tagesblatt. -- Roč. 1, 1849, č. 101, 29. 4., s. 436-437 (406-407)
Annotation: Na výborové schůzi pražské Lípy pojednáno dne 28. 4. 1849 z podnětu Vávrova o fluktulaci členstva. Dále vzato na vědomí, že z výboru vystoupili...
Article
4
In: Concordia : tagesblatt. -- Roč. 1, 1849, č. 85, 11. 4., s. 338-339
Annotation: Vyjmenováni nově zvolení členové výboru pražské Lípy; kromě jiných: Košuth, Moser, Šumavský, Vávra Vincenc, Dr. Frič, Rittersberg, Dr....
Article
5
In: Včela. -- Roč. 15, 1848, s. 245
Annotation: Prohlášení a program nového redaktora časopisu Včela: Stefan Kristian, který nastoupil po: Knedlhans Liblínský Jan.
Article
6
In: Národní noviny. -- Roč. 2, 1849, č. 77, 31. 3., s. 306
Annotation: Havlíček jen stručně vysvětluje důvody, které ho vedly k vystoupení z: Lípa slovanská, aby nejitřil mrzuté nálady ve vlasteneckých kruzích;...
Article
7
In: Včela. -- Roč. 15, 1848, s. 317
Annotation: Zpráva se zabývá německým spisovatelem a redaktorem O. P. : Kuranda Ignaz, který vždy ve svém postoji a hodnocení zaujímá stanoviska té strany,...
Article
8
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 2, 1849, č. 103, 15. 4., s. 411
Annotation: Doručeny dekrety gymnasijním profesorům české řeči a literatury a to panu: Franta Šumavský Josef pro staroměstské, panu: Zap Karel Vladislav...
Article
10
In: Konstituční Pražské noviny. -- Roč. 1, 1848, č. 34, 2. 5., s. 170; č. 35, 4. 5., s. 173; č. 36, 5. 5., s. 175
Annotation: O vzniku: Lípa slovanská. Příčiny jejího založení zdůvodněny na schůzi ve svatováclavských lázních 30. 4. 1848. Účel spolku vymezil Vincenc...
Article