By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 92, 19. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o aktivitách divadelních ochotníků.
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 2, s. 67-69
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 100, 25. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 8, 1952, č. 145, 21. 6., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 5, 1949, č. 38, 15. 2., s. 4
Annotation: Recenze divadelní inscenace.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1956, č. 62, 2. 3., s. 3
Annotation: Referát o televizní inscenaci.
Article
7
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. [1], 1957/1958, 30. 10. 1957, s. 4
Annotation: Článek o vývojových tendencích soudobého českého dramatu a o historických předpokladech a souvislostech českého dramatu, z nichž moderní...
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 18, 16. 3. 1960, s. 5
Annotation: Diskusní příspěvek reagující na názory o ochotnickém divadle, které ve své knize "Zkušenosti z ochotnické praxe : Smysl a etika ochotnické...
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3592. -- Roč. 3, 1959/1960, č. 23, 25. 5. 1960, s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 70, 23. 3., s. 4
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 58, 1950, č. 82, 6. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 2, únor, s. 101-102
Annotation: Rozhovor s K. Paloušem.
Article
14
15
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 4, duben, s. 288-299
Annotation: Studie o českém dramatu v letech 1945-1955 - a o výhledech, výzvách a očekáváních českého dramatu pro další desetiletí.
Article
16
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 7, 1956, č. 8, srpen, s. 633-638
Annotation: Stať o divadelní sezóně 1955/1956 v pražských divadlech.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 18, 1949, č. 7, 16. 2., s. 164
Annotation: Recenze divadelní inscenace hry M. Stehlíka.
Article
18
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 1, leden, s. 69-74
Annotation: Recenze, jíž předchází diskusní příspěvek, reagující na článek S. Machonina "Proti schematismu za plnokrevné drama naší současnosti" (in:...
Article
19
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 5, 1954, č. 10, říjen, s. 875-883
Annotation: Reportáž o pobytu v Československu, který byl zaměřen především na kulturní a divadelní dění.
Article
20
In: Divadlo. -- ISSN 2336-8462. -- Roč. 6, 1955, č. 5, květen, s. 341-351
Annotation: Studie o vývoji, podobách a proměnách českého dramatu v letech 1945-1955.
Article