By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 73-75
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 8, s. 90-93
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 331-342
Annotation: Studie k níže zmíněné sbírce znamenající přelom v poetice slovenského básníka Š. Strážaya, zejm. k její dobové recepci a k posunům (mj....
Article
4
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 16, 2011, č. 11, Příloha, s. 1-55
Annotation: Sborník vybraných příspěvků z konference, která se uskutečnila na FF UK v Bratislavě 18.-19. 5. 2011. Sborník je završením grantového projektu...
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 47, 19. 11., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1976, č. 11, 10. 3., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1974, č. 49, 4. 12., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1971, č. 36, 1. 9., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1977, č. 51, 14. 12., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1978, č. 48, 22. 11., s. 1
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 7, s. 24-30
Annotation: Recenze. Připojena bio-bibliografická poznámka o JB.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 6, s. 532-534
Annotation: Recenze na sborník z konference konané 5. 4. 2013 na FiF UK v Bratislavě.
Article
13
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 2, s. 173-175
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 1, s. 112-114
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 51, 2016, č. 10, s. 74-85
Annotation: Literárněvědný rozbor čtyř sbírek Š. Strážaya.
Article
16
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 4+136, 2020, č. 11, s. 156-157
Annotation: Medailon.
Article
17
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 1, máj, s. 169-173
Annotation: Poznámky k monografii J. Zambora "Stavebnosť básne".
Article