By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 29, [1986], s.[1]-3
Annotation: Článek rekapituluje dějiny mnichovského exilového nakladatelství Poezie mimo domov vedeného D. Strožem; v úvodu je stručně nastíněn vývoj...
Article
2
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 182, 7. 8., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 32, s. 4
Annotation: Soubor medailonů českých literárních osobností k výročím jejich narození či úmrtí.
Article
3
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 1, [18. 1.; č. 2, 15. 2.], s. 1, 3, 6
Annotation: Kritika soudobého stavu; v prvé části mj. o poslední sbírce I. Diviše, P. Borkovcovi a I. Wernischovi, v druhé o nadějných autorech Strožovy...
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 118, 22. 5., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 21, s. 2
Annotation: Dopis o pozdním objevu tvorby K. Sýse, M. Černíka a D. Strože.
Article
5
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. [8], 2013, č. 1, březen, s. 40
Annotation: Biografická poznámka o D. S., připojená k ukázce z jeho poezie (s. 40-41).
Article
6
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 29, 2011, č. 7, září, s. 386-389
Annotation: Polemika s výrokem P. Prouzy (Scriptum 1993, č. 9) o tom, že hodnota literárního díla se poměřuje čtenářskou popularitou, resp. komerčním...
Article
7
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 15, 2005, č. 226, 26. 9., s. 3
Annotation: O konferenci pořádané organizací GUE/NGL Evropského parlamentu a Unií českých spisovatelů. Zmíněny příspěvky mj. M. Blahynky, D. Strože,...
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 16, 2005, č. 247, 21. 10., s. C8
Annotation: Jubilejní portrét E. Juliše.
Article
9
In: Kurýr. -- R. 2005, č. 23, 1. 11., s. 3
Annotation: Glosa k vydání sborníku Psáno do budoucna.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 1, 4. 1., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
11
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2006, č. 2, 11. 1., s. 13
Annotation: Výtah myšlenek z projevů D. Strože, M. Černíka, A. Mikuláška, M. Blahynky a K. Sýse na konferenci Unie českých spisovatelů, soustředěných...
Article
12
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 14, 2004, č. 299, 27. 12., příl. Společnost, ekonomika, politika, s. 1 (7)
Annotation: Též o jeho literární a politicky publicistické činnosti.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 11, 18. 3., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 14, 2004, č. 73, 26. 3., příl. Haló víkend, s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 14, 2004, č. 90, 16. 4., s. 3
Annotation: O tiskové konferenci kandidáta; s citováním jeho názorů.
Article
16
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 11, 2004, č. 27/28, 28. 6., s. 110-111
Annotation: Článek hodnotící autorovy literární i politické osudy.
Article
17
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 16, 14. 4., s. 1 a 3
Annotation: Kulturně-politický úvodník inspirovaný konferencí Unie českých spisovatelů k 10. výročí vzniku časopisu Obrys-Kmen v září 2005. - "Velikány"...
Article
18
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 17, 28. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 16, 2006, č. 147, 24. 6., příl. Čtení Pro Vás-Léto 2006, s. 12-13
Annotation: Rozhovor s europoslancem, v závěru též o jeho redaktorské a literární činnosti.
Article
20
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- R. 2006, č. 19, 11. 5., s. 3
Annotation: Poznámka k vydání.
Article