By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 24, 2018, č. [3], 27. 2., s. 54-58
Annotation: Rozhovor s dramatikem a spisovatelem M. Uhdem.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 4, září, s. 527-534
Annotation: Studie je věnována korespondenci L. Štolla a O. Suse, mimo jiné proměně v jejich vzájemném vztahu a reflexi dobové politiky a kulturní atmosféry...
Article
3
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1978, č. 1, září, s. 59-82
Annotation: Recenze reprintu Zichovy knihy v Německu.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 16
Annotation: Recenzní přehled.
Article
5
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 56, 2012, č. 11, listopad, s. 60-61
Annotation: Medailon O. Suse v rubrice Brněnská výročí, k 30. výročí jeho úmrtí.
Article
6
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 7, 16. 9., s. 87-93
Annotation: Úryvek z pamětí "Rozpomínky: co na sebe vím", připravovaných k vydání v nakladatelství Torst. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku "Milan...
Article
7
by Jankovič, Milan, 1929-2019
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2005.
Annotation: Výbor ze starších, vesměs publikovaných studií, s oddíly: Dílo jako dění smyslu (s. 9-100); Nesamozřejmost smyslu (s. 101-185, se studiemi:...
Book
8
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2004, č. 41/42, s. 24-28
Annotation: Otisk dvou dopisů V. Effenbergera A. Marenčinovi (z roku 1968) a jednoho v opačném směru (1970).
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 24, 7. 6., s. 16
Annotation: O obsahu časopisů Romboid č. 4 (mj. o M. Válkovi a vzpomínce P. Zajaca na O. Suse), Rak č. 3 a 4 a Respekt č. 23.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 15, 2006, č. 9, 2. 5., s. 16
Annotation: Pokračování vzpomínky na šéfredaktora B. Macáka, dále mj. o M. Kunderovi, O. Susovi, bohemistovi-dogmatikovi J. Veselém a architektovi F. Kalivodovi;...
Article
11
Published Brno : Host - vydavatelství, 2006.
Annotation: Slovníkové dílo 198 autorů (z toho 5 českých) přinášející 793 hesel (autorských, směrů, škol, klíčových pojmů, základních kategorií...
Book
12
13
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 28, 2006, č. 7, [červenec], s. 7
Annotation: Glosa k portrétu O. Suse v 7. kapitole vzpomínek M. Uhdeho na časopis Host do domu (Divadelní noviny č. 12, 13. 6. 2006).
Article
14
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 13, 2004, č. 2, s. 179-182
Annotation: Ohlédnutí za sborníkem O literárnej avantgarde, který vyšel v Bratislavě roku 1966 (dedikován J. Mukařovskému).
Article
15
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 33, s. 251-253
Annotation: Nekrolog; text je obdobou proslovu při posledním rozloučení s M. Červenkou v obřadní síni krematoria v Praze 25. 11. 2005 (byl publikován také...
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 2/3, s. 329-341
Annotation: Studie, postupující od přehledu výskytu dedikací v textech M. Červenky (v souboru Strojopisná trilogie, ale také v odborných statích; M. Jankovič,...
Article
17
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 9, 17. 11., s. 56-57
Annotation: Studie.
Article
18
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 46, 2002, č. 4, duben, příl. Kam, roč. 8, č. 4, s. 11
Annotation: Recenze; též vlastní vzpomínka na memoáristu, ale hlavně na O. Suse.
Article
19
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 46, 2002, č. 11, listopad, příl. Kam, roč. 8, č. 11, s. 20-21
Annotation: Vzpomínka k 20. výročí úmrtí.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 46, 11.-17. 11., s. 16
Annotation: Poznámka k stejnojmennému vzpomínkovému pořadu; v rubrice Literatura v rozhlase.
Article