By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 179, 4. 8., s. 17-18, příl. Orientace, s. i-ii
Annotation: Esej o českých spisovatelích, jejichž díla byla v období tzv. normalizace vydávána ve vysokých nákladech a kteří často zastávali i funkce...
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [1], 1978, č. 9, 20.- 30. 6., s. 5
Annotation: Zpráva o návštěvě V. Havla, L. Vaculíka a K. Sidona u předsedy Svazu českých spisovatelů kvůli věznění J. Gruši za jeho román "Dotazník"....
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [4], duben, s. [14]-[24] ([1]-10)
Annotation: Komentář kritizující přístup funkcionářů Svazu českých spisovatelů k tendencím, které v socialistickém bloku nastavila perestrojka - v Československu...
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1987, č. [5], květen, s. 6-12
Annotation: Popis praktik, jak s Uhdem nakládali představitelé komunistického režimu v Československu v 70. a 80. letech.
Article
5
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. [6], 1983, č. [5], květen, s. 2-4
Annotation: Dopis pařížskému PEN Clubu o cenzuře a politickému tlaku, kterému je literatura a kultura v Československu vystavena. Pisatelé zmiňují samizdatovou...
Article
6
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 30, 5. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 5, s. 4
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 5, 5. 2.
Annotation: Úvaha o české politice a společnosti v roce 2019, mj. o Unii českých spisovatelů, její Ceně a postavení spisovatele ve společnosti.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 15, 1959, č. 10, 11. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o zasedání ústředního výboru Svazu českých spisovatelů.
Article
8
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 9, s. 48-49
Annotation: Přetisk úryvku ze sjezdové zprávy předsednictva přípravného výboru Svazu českých spisovatelů, přednesené na ustavujícím sjezdu Svazu českých...
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 16, 22. 4., s. 1
Annotation: Vzpomínka na svazová dění od září 1988 do záři 1989, mj. na zvolení M. Válka předsedou Svazu čs.spisovatelů a přípravě setkání s exilovými...
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 15, 5. 4., s. 2
Annotation: U příležitosti celostátní konference Svazu českých spisovatelů; přetištěno z LtN č. 15/1954 v rubrice Před 50 lety.
Article
12
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. [44], 2000, č. 2, únor, příl. Kam, roč. 6, č. 2, s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 10, 1999, č. 47, 15.-21. 11., s. 21
Annotation: Historický přehled od 22. 11. 1989.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 1, 7. 1., s. 3
Annotation: Za literární oblast záměry shrnuli pracovníci Svazu spisovatelů.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 20, 30. 11., s. 14-15; č. 21, 14. 12., s. 14-15
Annotation: Dopisy z československého velvyslanectví ve Vídni, které byly poslány 14. 12. 1965 a 21. 1. 1966 na ministerstvo zahraničních věcí do Prahy (Tvar,...
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 40, 8.-14. 10., s. 4
Annotation: Svaz českých spisovatelů; k 20. výročí ustavujícího sjezdu 31. 5.-1. 6. 1972 a literárním vývoji v dalších letech.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 41, 15.-21. 10., s. 8-9
Annotation: Svaz českých spisovatelů; výbor ze svazové korespondence z roku 1973. Autoři nebo adresáti většiny dopisů Kozák Jan, Šajner Donát, též Fuks...
Article
18
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 99, 1983, č. 12, s. 146
Annotation: Zpráva ze společné akce Svaz českých spisovatelů a Zväzu slovenských spisovateľov, konané letos 12. 9.-16. 9.; cílem byl Západoslovenský kraj.
Article
19
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 103, 1987, č. 6, s. 2-9
Annotation: Blok dvou úryvků z projevů účastníků IV. sjezdu Svaz českých spisovatelů (Skála Ivan na s. 2-5 a Korčák Josef na s. 6-7) zakončený listem...
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 46, 1990, č. 286, 6. 12., s. 11
Annotation: Svaz českých spisovatelů; fejeton k ukončení jeho činnosti 15. 12.
Article