By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 1, leden, s. 29-31
Annotation: Studie se zabývá referátem L. Štolla "Třicet let boje za českou socialistickou poezii", kromě jeho obsahu se zaměřuje především na okolnosti...
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 29, 2018, č. 10, říjen, příl. České osmičky, s. 10-12
Annotation: Článek se věnuje vývoji československé kultury v období 1945-1948.
Article
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 3, s. 76-80
Annotation: Článek je reakcí na vystoupení Karla Sýse na IV. sjezdu SČS, které přetiskl časopis Kmen (č. 14/1987); ve vystoupení je řada "nedorozumění",...
Article
4
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 40, 1987, s. 2
Annotation: Zpráva o "konsolidátorské a kolaborantské generaci" tzv. Pětatřicátníků podává výčet - víceméně vedoucích - pozic zastávaných těmito...
Article
5
In: In margine [samizdat]. -- Č. 1, s. [1]
Annotation: Komentář k tzv. Prohlášení uměleckých svazů, mj. reakci Svazu spisovatelů, který vesměs Prohlášení a spolupráci s dříve zakázanými autory...
Article
6
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 68, 1989, s. 2
Annotation: Glosa k básni "Manželství" M. Černíka poukazuje na neumělost a trapnost veršů předsedy Svazu československých spisovatelů.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 189, 12. 8., s. 7
Annotation: O přednáškách M. Majerové, J. Dolanského, Fr. Kubky a J. Glazarové na školení začínajících autorů na Dobříši.
Article
8
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 192, 16. 8., s. 4
Annotation: O dělnických spisovatelích A. Šmejcové a V. Nečasovi, profilujících se na Dobříši.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 194, 18. 8., s. 4
Annotation: O aktivitách Svazu čs. spisovatelů.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 8, 1952, č. 262, 6. 11., s. 1
Annotation: Zpráva o plánované účasti Svazu československých spisovatelů na besedách pořádaných k Měsíci přátelství.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 35, 1955, č. 253, 12. 9., s. 1
Annotation: O akcích zahájených besedou se spisovateli 10. 9. v Náchodě jako součásti příprav na II. sjezd Svazu čs. spisovatelů.
Article
12
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 98, 25. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o třetím ročníku oslavy spisovatelů a armádních uměleckých složek prvního máje "Májový večer".
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 285, 29. 11., s. 1
Annotation: O třídenní konferenci pořádané Svazem čs. spisovatelů a SNDK na Dobříši.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 262, 2. 11., s. 2
Annotation: Zpráva informuje o konferenci na téma české a slovenské satiry, která proběhne 3.-4. 11. pod záštitou Svazu československých spisovatelů a...
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 10, 1954, č. 300, 15. 12., s. 4
Annotation: Zpráva informuje o delegaci československých spisovatelů, kteří odjeli do Moskvy na 2. sjezd sovětských spisovatelů.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 36, 1955, č. 333, 2. 12., s. 1
Annotation: O II. sjezdu Svazu čs. spisovatelů chystaném na duben 1956.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 28, 2012, č. 8, 16. 10., s. 61-65
Annotation: Článek o Seifertových nevhodných slovech na adresu ruské poezie, pronesených v roce 1949 před činovníky komunistické kulturní politiky ve vinárně...
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 23, 1958, č. 5, 30. 1., s. 100-101; č. 6, 6. 2., s. 134-135
Annotation: Literárněteoretická studie inspirovaná výrokem Vítězslava Nezvala během diskuze ve Svazu čs. spisovatelů, že v české literatuře neexistuje...
Article
19
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 2, červen, s. 2-4
Annotation: Reportážní zpráva.
Article
20
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 7, s. 867-884 a č. 8, s. 972-988
Annotation: Referát přednesený na zasedání sekce kritiků na Dobříši v červenci 1953 hodnotící práci české literární kritiky od ustavení Svazu československých...
Article