By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 231, 5. 10., s. 11
Annotation: Článek o čes(koslovens)kých prezidentech a též jejich přívlastcích, které vznikly na základě společenské recepce.
Article
2
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 9/10, s. 4-6
Annotation: Článek o povaze české diktatury.
Article
3
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 15, 1985, s. [1]
Annotation: Glosa k oslavnému vystoupení ideologa KSČ J. Fojtíka při slavnostním otevření památníku L. Svobody v Hroznatíně u Třebíče; autor poukazuje...
Article
4
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 86, 12. 4., s. 2
Annotation: Informační glosa.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 6, 1950, č. 116, 18. 5., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 6, 1950, č. 5, 6. 1., s. 4
Annotation: Informační glosa o měsíčníku "Nový život", který je věnován J. V. Stalinovi.
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 2, 1960, č. 10, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 11, listopad, s. 152
Annotation: Autor informuje o knize L. Svobody "Z Buzuluku do Prahy".
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 31, 4. 8., s. 739
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 36, 12. 2., s. 14
Annotation: Recenze knihy vzpomínek dcery bývalého prezidenta ČSSR L. Svobody; v souboru recenzí Ke studiu.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 14, 8. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 49, 2005, č. 5, květen, příl. Kam, roč. 11, č. 5, s. 6-8
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 12, 2005, č. 3/4, s. 846-847
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 2, květen, s. 26-28
Annotation: Recenze.
Article
15
16
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 8, 2009, č. 7, 6. 4., s. 6, 27
Annotation: Přehledová stať glosující vydání mj. uvedených knih.
Article
17
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2010, č. 22, 21. 10., s. 6
Annotation: Poznámka o udělení ceny L. Svobodovi in memoriam a o odmítnutí ceny J. Klímou na protest proti tomutu udělení.
Article
18
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 2010, č. 23, 4. 11., s. 6
Annotation: Stanovisko k ocenění L. Svobody a nesouhlas s chováním J. Klímy, který na protest svoji cenu odmítl.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 53, 1997, č. 194, 20. 8., s. 9
Annotation: Rozhovor s bývalým vedoucím Kanceláře prezidenta republiky, autorem dosud nevydaných pamětí; v rozhovoru o srpnu 1968 a o L. Svobodovi.
Article
20
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 223, 24. 9., s. A2
iDnes.cz [online]. -- 24. 9. 2010
Annotation: Článek k udělení níže zmíněné ceny V. Klausovi a v jedné z kategorií též J. Klímovi, který ji z ideových důvodů nepřijal (v jiné kategorii...
Article