By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 17. 5. 2012
Annotation: Zpráva o konání veletrhu Svět knihy 2012.
Article
3
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 181, 7. 8., s. 9
Annotation: Zpráva.
Article
5
Annotation: Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference; mj. s uvedenými studiemi, s průběžně uváděnými abstrakty, klíčovými slovy a anglickými...
Book
6
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 9, září, příl. Biblio, s. 10-11
Annotation: Článek o nejnovějších jevech polské literární produkce, které ovlivňují také její českou recepci. Autorka upozorňuje na takové jevy jako:...
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 12, prosinec, příl. Biblio, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 244, 21. 10., s. 9
Annotation: Článek o M. Szczygielovi a jeho vztahu k Čechům, mj. zmíněna i jeho nová kniha "Není" (Nie mam) obsahující i životní příběh české básnířky...
Article
9
10
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 238, 12. 10., příl. Orientace, s. x
Annotation: Esej o knize Gottland.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 269, 16. 11., příl. Víkend, s. 36
Annotation: Recenze souboru fejetonů o české literatuře.
Article
13
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 35, 2013, č. 3, březen, s. 49
Annotation: Recenzní poznámka o knize esejů o české literatuře.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 29, 2013, č. 6, 14. 6., s. 82
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 4, s. 73-75
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 10, s. 2-5
Annotation: Rozhovor; mj. o nespokojenosti s redakčními zásahy v překladech knih M. Szczygiela. Připojeny medailonky obou autorek rozhovoru (s. 5) a ukázka překladu...
Article
17
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 19, 2013, č. [4], 26. 3., s. 105
Annotation: Poznámky k vydání.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 9, 2013, č. 3, 30. 1., s. 28
Annotation: Recenzní poznámka o knize esejů o české literatuře.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 34, 9. 2., příl. Orientace, s. ix
Annotation: Recenze.
Article
20