By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: O tvrdost kamene. -- S. 83-84
Annotation: Doslov; s bio-bibliografickou poznámkou o autorce (s. 87-88).
Book Chapter
2
online
In: Kultura21 [online]. -- ISSN 1803-1161. -- 16. 12. 2019
Annotation: Recenze; připojena ukázka a bio-bibliografická poznámka.
Article
3
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 17. 6. 2017
Annotation: Recenze na sbírku básní V. Stibora "Vrhači stínů", zmíněna je i předmluva F. Vrbenské.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 291, 15. 12., s. [19]-20, příl. Orientace, s. [i]-ii
Annotation: Rozhovor s publicistou A. Palánem, mj. o knize "Raději zešílet v divočině : setkání s šumavskými samotáři".
Article
5
In: Refrény času. -- S. 5-6
Annotation: Předmluva ke společné česko-slovenské básnické antologii; s další uvedenou předmluvou a průběžnými bio-bibliografickými poznámkami o autorech...
Book Chapter
6
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 247, 21.-23. 12., příl. Ego!, roč. 4, č. 51/52, s. 42-43
Ego!. -- 21. 12. 2018
Annotation: Soubor recenzních glos a anotací.
Article
7
In: Klika byla vysoko. -- S. 545-546
Annotation: Autorovo poděkování (s datací: 7. 11. 2017), v němž mj. označuje svou knihu "Klika byla vysoko" za poslední díl trilogie sestávající dále...
Book Chapter
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 3/4, 27. 3. 2019, s. 153-161
Annotation: Recenze.
Article
9
by Putna, Martin C., 1968-
Published Praha : Torst, 2017.
Annotation: Monografie artikuluje proměny definice katolické a české katolické literatury ve světle nových dějinných výzev v době nástupu komunismu k moci...
Book
10
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 18, 2019, č. 2, s. 18-22
Annotation: Článek se věnuje dějinám krátkých básnických útvaru v české poezii. Text je doplněn ukázkami tohoto druhu básní od níže zmíněných...
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 28. 6., s. 86-95
Annotation: Soubor recenzí; připojena biografická poznámka (s. 95).
Article
12
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 14. 3. 2018
Annotation: Rozhovor s autorem knihy rozhovorů věnované šumavským samotářům.
Article
14
In: Partonyma. -- ISSN 1805-8558. -- Roč. 7, 2018, č. 25/26, s. 52-53
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 53).
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 2, 16. 1., s. 31
Annotation: Recenzní glosa.
Article
16
online
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 79, 29. 4., s. 12
denikn.cz [online]. -- 29. 4. 2019
Annotation: Recenze.
Article
17
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 16, 2017, č. 135, prosinec, s. 3-7
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 3).
Article
18
In: Delty domovů. -- S. 7
Annotation: Předmluva; s medailony autorů (s. 130-137).
Book Chapter
19
online
In: Čítárny [online]. -- 20. 5. 2016
Annotation: Ukázka uvozena nakladatelskou anotací; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 21, 12. 12., s. 11
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Johanna Steinbrenera v kategorii beletrie za knihu "Klika byla vysoko" R. Szpukovi na festivalu Šumava Litera 2019.
Article