By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 3
Annotation: Glosy - Lust(ig)haus (o A. Lustigovi a K. Gottovi), Příživa na legendě (o článku věnovaném J. Seifertovi v časopise Týden 9. 1. 2006).
Article
2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 4, 19. 1., příl. Nové knihy, s. 4
Annotation: Obsahový přehled časopisů Babylon č. 5 z 12. 1. 2004, Respekt č. 3 z 12. - 18. 1. a Týden č. 3 z 12. 1. 2004.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 17, 19. 10., s. 3
Annotation: Glosy; mj. Mystifikace na Wikipedii (o J. Rautenkranzovi a R. Kopáčovi), Zlaté časy políčků (o básních z webu Písmák, které si přivlastnil...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 8, 18. 4., s. 7
Annotation: Sloupek o nové příloze časopisu Týden Panská 7 a o obnoveném Akordu.
Article
5
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 30, 22. 7., příl. Nové knihy, s. 6
Annotation: Glosa k rozhovoru L. Tvarůžkové s V. Havlem Na co všechno se těším (Týden č. 29/2002).
Article
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 8, 2002, č. 11, 15. 3., s. 4
Annotation: Recenze 1. čísla přílohy Týdne Kulturní revue Panská 7, zejména kritika příspěvků I. Wernische, M. C. Putny a J. Peňáse.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 67, 20. 3., s. 4
Annotation: Zpráva o jeho odvolání.
Article
8
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- R. 1999, červenec/srpen, s. 72-77
Annotation: Rozhovor o sdělovacích prostředcích a o důvodu svého odchodu z časopisu Týden.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 217, 17. 9., s. 24
Annotation: O nakladateství Prostor, stejnojmenném deníku (duben - listopad 1992) a revui a časopisu Týden.
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 5, 1994, č. 35, 29. 8.-4. 9., s. 1, 10
Annotation: O jeho žurnalistické minulosti a novém týdeníku Týden.
Article
11
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 10, 2009, č. 10, s. 5
Annotation: Glosa k literárnímu kritikovi J. Peňásovi a jeho přechodu z redakce časopisu Týden do Lidových novin.
Article
12
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 10, 2009, č. 10, s. 5-6
Annotation: Komentář k článku v časopise Týden o profesích spisovatelů-disidentů před rokem 1989.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 220, 19. 9., s. A10
Annotation: Fejeton ke kauze níže zmíněné knihy I. Obermannové a jejímu popisu v časopise Týden č. 37/2011.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 238, 13. 10., s. 11
Annotation: Kritická glosa k souboru článků v týdeníku Týden (autoři M. Korecký, I. Motýl).
Article
15
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 10, 1901, č. 7, říjen, s. 494-498
Annotation: ...vydává: Kluge Friedrich. I. svazek (4. sešity) od září 1900 do února 1901. V Štrasburce nákladem Karla J. Trübnera. Nový list a jeho vydavatel....
Article
16
In: Čas. -- Roč. 20, 1906, č. 288, 19. 10., s. 5
Annotation: Též o novém časopise pana: Řezníček V. Týden.
Article
17
In: Národní listy. -- Roč. 47, 1907, č. 185, 7. 7., s. 3
Annotation: Valná hromada spolku Máj se konala 5. července 1907 a byla na ní projednána záležitost článků čas. Týden a: Řezníček Václav.
Article
18
In: Čas. -- Roč. 21, 1907, č. 173, 24. 6., Příloha, č. 172, s. 2
Annotation: O schůzi Ústředního spolku českých profesorů, na níž byl projednán případ denunciace panem Václavem Řezníčkem v časopise Týden.
Article
19
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 269, 30. 9., s. 3
Annotation: Od počátku října 1906 počne v Praze vycházet nový půltýdeník Pochodeň (vydavatel: Hess Václav); nový politický týdeník Týden počne v...
Article
20
In: Čas. -- Roč. 21, 1907, č. 213, 4. 8., s. 6
Annotation: O denunciantské aféře a polemice, kterou vedou Fučík Milan a Horký Karel o autorství článku v časopise Týden.
Article