By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 76-80
Annotation: Článek o průběhu projektu "Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika".
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 4, s. 260-268
Annotation: Studie o Tablicově konceptu dějin slovenské literatury, zmíněny jsou Tablicovy básnické příspěvky do almanachů A. J. Puchmajera.
Article
3
In: Pamäti česko-slovenských básnikov alebo veršovcov. -- s. 217-249
Annotation: Doslov k soubornému vyd. čtyř svazků komentované antologie, vydané autorem ve Vacově v letech 1806, 1807, 1809, 1812); na obálce uvedeno Z klenotnice...
Book Chapter
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie ke koncepci česko-slovenského literárního jazyka prosazované B. Tablicem v době slovenského národního obrození a k jeho vztahu ke skupině...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 343-402
Annotation: Blok příspěvků přednesených na níže zmíněném vědeckém semináři věnovaném památce S. Šmatláka a zaměřeném na dějiny i současný...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 415-428
Annotation: Studie k Tablicově interpretaci zmíněného pojmu a jeho názorům na literární tvorbu, doplněno citáty z jeho díla.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 538-551
Annotation: Pokračování studie z č. 5/2010; k významu pojmu "poetské umění" v literárněvědné terminologii B. Tablice.
Article
8
Annotation: Sborník, mj. s uvedenými příspěvky; s přehledem laureátů Ceny Vladimíra Macury, Ceny děkana Pedagogické fakulty UK a Ceny Slovenského inštitútu...
Book
9
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 76, 2007, č. 3, s. 339-343
Annotation: Studie; mj. o básních J. Palkoviče, S. Rožnaye, B. Tablice a P. J. Šafaříka.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 240-258
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou sbírku P. J. Šafaříka, její recepci a význam ve vývoji slovenské literatury.
Article
11
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 11, 1975, č. 2, březen/duben, s. 21
Annotation: O B. Tablicovi, s otištěním jeho listu J. Vrchovskému z 9. 5. 1814.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1975, č. 17, 23. 4., s. 4
Annotation: Recenze slovenského vydání.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 1, s. 86-88
Annotation: Recenze slovenského vydání v edici a překladu Rudo Brtáně.
Article
14
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 52, 1965, č. 4, červenec, s. 205-209
Annotation: O zásluhách Juraje Palkoviče aj.
Article
15
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 15, 1979, č. 6, listopad/prosinec, s. 15
Annotation: Článek.
Article
16
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 45, 1978, č. 1/2, leden/únor, s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Vlast. -- Roč. 3, 1886/1887, č. 1, s. 1-4; č. 2, s. 73-77; č. 3, s. 145-149, říjen-prosinec 1886
Annotation: Převážně se článek zabývá českým písemnictvím. Např. : styky česko-slovenské již v husitské době; čeští exulanti na Slovensku, mj....
Article
18
In: Prager Presse. -- Roč. 15, 1935, č. 81, 23. 3., odpolední vydání, s. 6
Annotation: Literárně historické studie obsažené ve Sborníku Matice slovenskej pre jazykozpyt, národopis, dejepis a literatúru, ročníky XI. -XII./1934: Krčméry...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 3, s. 349-351
Annotation: Polemické poznámky ke studii A. Pražáka K stykům Dobrovského se Slovenskem (in: Bratislava, 1929).
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 2, s. 156-157
Annotation: Knižní anotace sborníku z vědecké konference "Literárnohistorické kolokvium" obsahuje soubor příspěvků, které zazněly na dvou ročnících...
Article