By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 12, 11. 3., s. 7
Annotation: Článek o rozhlasové hře M. Uhdeho "Výběrčí", již v roce natočil J. Horčička v titulní roli s R. Hrušínským a jež mohla být reprízována...
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 22. 7., s. 10
Annotation: Článek o divadelní hře J. Čapka "Země mnoha jmen", o meziválečných divadelních inscenacích i o rozhlasových inscenacích hry. ČRo Vltava uvede...
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 24, 1. 6., s. 10
Annotation: Článek o rozhlasové hře K. Tachovského "Kudy bloudí Odysseus", již v roce 1964 natočila režisérka O. Zezulová-Waltrová a již ČRo Vltava vysílal...
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 45, 5. 11., s. 6-7
Annotation: O současné literární kritice a jejích představitelích; v úvodu též o mocném vlivu F. X. Šaldy.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 18, 7. 5., s. 4
Annotation: Recenzní poznámky o sbírkách vydaných krajskými nakladatelstvími.
Article
6
In: Brněnský večerník. -- Roč. 20, 1989, č. 94, 16. 5., s. 3
Annotation: Nekrolog publicisty, redaktora a dramatika.
Article
7
Published Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008.
Annotation: Slovníková příručka; s Předmluvou (s. 3-4), se seznamem autorů (s. 165), se soupisem pramenů a literatury (s. 169), se soupisem titulů (s. 170-183),...
Book
8
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 42, 1998, leden, příl. Kam, roč. 4, č. 1, s. 12-14
Annotation: Vzpomínka na K. Tachovského.
Article
9
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 42, 1998, květen, příl. Kam, roč. 4, č. 5, s. 10-11
Annotation: Nekrolog.
Article
10
by Jestřáb, Vojtěch, 1922-2003
Published Brno : Doplněk, 1997.
Annotation: Román - koláž vzpomínek, mj. na uvedené literáty; s autorovým jmenným rejstříkem (s. 141-144).
Book
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 76, 1961, č. 97, 25. 4., s. 4
Annotation: Poznámka k vydání veršů k oslavám 40. výročí založení KSČ.
Article
12
In: Výbor veršů. -- s. 109
Annotation: Výbor uspořádal kolektiv metodického kabinetu; se soupisem: Doporučené sbírky veršů, Doporučené sborníky (s. 114).
Book Chapter
13
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 4, 13. 1., s. 25
Annotation: O rozhlasové hře Karla Tachovského.
Article
14
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 52, 1996, č. 36, 12. 2., s. 11
Annotation: Medailón k nedožitým sedmdesátinám básníka a dramatika.
Article
15
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. 3, 1957/1958, č. 7, březen 1958, s. 399-401
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 13, 30. 6., s. 13
Annotation: Sloupek o Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, které se věnuje bilancování literárních a dramatických žánrů (nesoutěžní Bilance) a publicistice...
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 74, 1959, č. 11, 13. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o literárním pořadu, který byl věnován J. Wolkerovi.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 74, 1959, č. 174, 23. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Květen. -- ISSN 0451-1158. -- Roč. [4], 1959, č. 4, s. 38-39
Annotation: Recenzní glosa.
Article
20
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 53, 2009, č. 4, duben, příl. Kam, roč. 15, č. 4, s. 24-25
Annotation: Vzpomínka.
Article