By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 9, 1986, č. 2, 8.-28. 1., s. 12
Annotation: Zpráva uvádějící, co nového vyšlo v samizdatu do uzávěrky tohoto čísla. M. Hübl napsal studii o slangu a argotu v Brně "Plotňáčtina" a...
Article
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [3], březen, s. [52]-[54]
Annotation: Anketní hra, v níž účastníci odpovídají na otázku "Které tři osobnosti považujete za nejvýznmnější v českém životě 20. století?".
Article
3
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 9/10, s. 128
Annotation: Nekrolog spisovatele D. Tatarky († 10. 5. 1989); s datací 18. května 1989.
Article
4
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 9/10, s. 129
Annotation: Vzpomínka na pohřeb D. Tatarky.
Article
5
online
In: Jazzstop [samizdat]. -- Roč. 3, 1989, č. 8, s. 59
Annotation: Přehled kulturních zpráv, o kterých bude pojednávat nový díl Originálního videojournalu.
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [2], únor, s. [99]-[103] ([1]-5)
Annotation: Komentář k odsouzení Tatarkovy literární tvorby, kterou Karel Brušák v zahraničním rozhlasovém vysílání označil jako "není to literatrua".
Article
7
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 1, 15. 4., s. 21-33
Annotation: Referát z konference o evropském románu v Bratislavě, v rámci níž se autor v nemocnici shledal s D. Tatarkou; připojena je bio-bibliografická...
Article
8
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 8-14
Annotation: Výběr úvah z Tatarkových rozhovorů, vlastních přednášek i recepcí jeho osobnosti a tvorby řadou autorů (J. Bžoch, A. Matuška, R. Turňa,...
Article
9
In: K [samizdat]. -- R. 1987, č. [1], marec, s. 120-127
Annotation: Úryvek ze vzpomínek; připojen komentář k jejich obsahu i autorskému gestu.
Article
10
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 1, s. 54-55
Annotation: Článek o díle a osobnosti D. Tatarky a o vnímání národnosti.
Article
11
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 1, s. 56-61
Annotation: Úryvek z knihy týkající se díla a osobnosti D. Tatarky.
Article
12
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 1, s. 60-61
Annotation: Nekrolog vzpomínající na život D. Tatarky, na jeho setkávání např. s V. Havlem, L. Vaculíkem, K. Peckou či E. Kriseovou.
Article
13
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 5, s. 163-164
Annotation: Glosa spíše se věnující osobnímu setkání s M. Šimečkou, D. Tatarkou, P. Juščákem a O. Pastierem než zmíněné knize.
Article
14
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 5, s. 166
Annotation: Dopis V. Tatarkové redakci časopisu ohledně pochybné recenze neautorizovaných textů D. Tatarky ve Fragmentu 4/1990 podepsané J. P.
Article
15
In: Fragment K. -- Roč. 4, 1990, č. 6, s.
Annotation: Rozhovor mj. o setkání F. Mikloška s D. Tatarkou, o Tatarkově osobnosti, víře a smrti.
Article
16
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. [1]-3
Annotation: Úvaha o životě a díle D. Tatarky († 10. 5. 1989, Bratislava) u příležitosti jeho úmrtí, přesahující rámec běžného nekrologu.
Article
17
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. [4]-5
Annotation: Nekrolog vzpomínající na život D. Tatarky († 10. 5. 1989, Bratislava), na jeho setkávání např. s V. Havlem, L. Vaculíkem, K. Peckou či E. Kriseovou.
Article
18
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. [26]-27
Annotation: Fejeton mj. o tom, co znamená být spisovatelem; autor se rovněž zmiňuje o časopise Slovenské pohľady na literatúru a umenie a D. Tatarkovi.
Article
19
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. 78-82
Annotation: Rozhovor o pozici české a slovenské literatury v Polsku, o situaci tamních literárních časopisů, o polském samizdatu a neoficiálních autorech...
Article
20
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1989, č. 2, s. 98-99
Annotation: Projev týkající se stavu tehdejší slovenské literatury, perzekuce některých spisovatelů, zejm. D. Tatarky, I. Kadlečíka či H. Ponické, zabavování...
Article