By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 19. 4. 2019
Annotation: Recenze na biografický příběh z Terezína "Vendulka" O. Kundry.
Article
2
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-12-2. -- Jg. 29, 2015, S. 237-239
Annotation: Recenze na soubor básní "Die Stadt der schwarzen Tore", tematizující osud Židů v Terezíně a holocaust.
Article
3
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 3, S. 261-262
Annotation: Úvodník věnovaný třicátému výročí úmrtí německy píšícího spisovatele H. G. Adlera.
Article
4
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 74, 2012, č. 7, červenec, s. 15
Annotation: Vzpomínka na kamarády z Terezína a časopiseckou tvorbu.
Article
5
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 260-261
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Naše vojsko. -- ISSN 0469-6271. -- Roč. 4, 1958, č. 4, 20. 4., s. 57-58
Annotation: Stať o prvotině A. Lustiga.
Article
7
In: Kvart. -- Roč. 4, 1945, č. 1, s. 2-3
Annotation: Báseň.
Article
8
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5724, 1963/1964, s. 32
Annotation: Úvodní poznámka k básním, které jsou otištěny v ročence.
Article
9
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5724, 1963/1964, s. 129-133
Annotation: Otištěná próza je uvedena vysvětlující poznámkou.
Article
10
by Papežová, Jana, Geidt, Lenka, 1984-, Ducháček, Milan, 1978-
Published Ústí nad Orlicí : Oftis, 2012.
Annotation: Sborník, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
11
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5716, 1955/1956, s. 93-100
Annotation: Studie představuje doklady literární činnosti v koncentračním táboře Terezín. Pozornost je mj. věnována básním K. Fleischmana (jde o nejpočetnější...
Article
12
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5716, 1955/1956, s. 101
Annotation: Otištěná báseň (překlad P. Eisner) je doplněna biografickou poznámkou.
Article
13
In: Židovská ročenka. -- ISSN 0514-3616. -- Roč. 5721, 1960/1961, s. 135-140
Annotation: Autor vzpomíná na vznik a fungování divadla v ghettu Terezín. Jmenuje konkrétní zúčastněné i divadelní kusy.
Article
14
Annotation: Vzpomínky; s Autorčinou předmluvou k českému vydání (s. 9-10); obsahuje Jmenný rejstřík (s. 435-439).
Book
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 49, 6. 12., s. 22-23
Annotation: O situaci přeživších Židů v poválečném Československu a reflexi holocaustu v české literatuře a filmu.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 6, 29. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 2, 1953, č. 41, 10. 10., s. 5
Annotation: O stejnojmenné autobiografické stati napsané v Terezíně v září až listopadu 1942 a publikované posmrtně v Časopisu pro moderní filologii č....
Article
19
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 49, 4. 7., s. 3
Annotation: Článek se věnuje divadlu, hudbě a umělecké tvorbě v Terezíně.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 50, 17. 12., s. 4
Annotation: Poznámka o sbírce kreseb a veršů dětí z terezínského ghetta.
Article