By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 5, 17. 3. - 15. 4., s. 4-5
Annotation: Zpráva shrnující nové ohlasy k "Právu na dějiny" a k "Dějinám a dějepisectví jako kulturním fenoménům", které se kriticky vyjadřovaly k...
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 9, 4. 7. - 10. 9., s. [2]
Annotation: Zpráva o vydání druhé části sborníku "Hlasy k českým dějinám" s texty reagujícími na dokument Charty "Právo na dějiny", např. od M. Hübla,...
Article
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 10, 11. 9. - 7. 10., s. 19-21
Annotation: Zpráva uveřejňující seznam samizdatových textů, většinou s jejich s anotacemi, které vyšly do uzávěrky tohoto čísla. V. Benda sepsal zamyšlení...
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 11, 8. 10. - 3. 11., s. 16
Annotation: Zpráva informující o dopise československých exilových historiků (např. J. Mlynárika, J. Tesaře a dalších) na 16. mezinárodní kongres historických...
Article
5
In: Voknoviny. -- Roč. [4], 2018, č. 18, říjen, s. 12-16
Annotation: Esej o polemice historiků Jana Tesaře a L. Hejdánka o roli Charty 77 v předlistopadové politice. Autor reflektuje vlastní roli v disentu a postoje...
Article
6
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 16. 12. 2013
Annotation: Autor se ve svém komentáři vyjadřuje k podobě časopisu "Protimluv".
Article
7
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 11, 11.-17. 3., s. 6
Annotation: Anketní otázka.
Article
8
In: Střed = Centre. -- ISSN 1803-9243. -- Roč. 9, 2017, č. 2, prosinec, s. 88-94
Annotation: Recenze.
Article
9
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- [Roč. 1], 1978, č. 4, 1.-20. 3., s. 9-17
Annotation: Dopis příteli reagující na otevřené dopisy J. Tesaře J. Hájkovi, odpověď Hájka ponechává Hejdánek stranou. Autor vnímá Tesařův dopis...
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 206, 4. 9., s. 10
Annotation: Glosa k rozhovoru s J. Tesařem (Nový Prostor, č. 422).
Article
11
In: Teologie & společnost. -- ISSN 1214-0740. -- Roč. 2 (10), 2004, č. 4, s. 46-48
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 30, listopad, s. 111-114
Annotation: Zamyšlení nad Tesařovými texty, zejména nad předmluvou Cesta za dýmem otčiny a hledání víry v knize V. T. Cesty k domovu 1939-1945.
Article
13
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 15, 2004, č. 4, 25. 1., příl. Perspektivy, č. 1, s. 7
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 11, 2004, č. 7, 9. 2., s. 77
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 28, březen, s. 83-84
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2004, č. 28, březen, s. 119
Annotation: Vzpomínka z vězení - psáno pro sborník Janu Tesařovi k sedmdesátým narozeninám.
Article
17
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 13, 2003/2004, č. 5, 12. 1. 2004, s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 7, 1. 4., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 17, 2004, č. 131, 5. 6., s. 15
Annotation: Recenze.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 26, 26. 6., s. 16
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article