By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 41, 10. 10., s. 20
Annotation: Úvodní poznámka k ukázce z nového románu Jindry Tiché.
Article
2
by Petrusek, Miloslav, 1936-2012
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2011.
Annotation: Soubor medailonů českých exilových sociálních vědců (sociologů, historiků, politologů) založený na jejich vlastních výpovědích a ukázkách...
Book
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 4, 21. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Jak se investuje do nemovitostí na Novém Zélandě. -- s. [207]
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter
5
by Lopatka, Jan, 1940-1993
Published Praha : Torst, 2005.
Annotation: Soubor 151 lektorských posudků vydaných z pozůstalosti; v poli Díla uvádíme knihy vydané, u titulů (zřejmě) nevydaných zaznamenáváme jméno...
Book
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 5. 5., s. 19
Annotation: Glosy.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 10, 18. 5., s. 17
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky z románu J. T. (Přirozená linie ženského těla, s. 16-17).
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 59, 11. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 7, 4. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 12, 2002, č. 22, 27. 5.-2. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
11
12
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 3, 2002, č. 3, s. 36-37
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2001, č. 9/10, s. 244-247
Annotation: Přehledová stať.
Article
14
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 10, 2000, č. 46, 24. 2., příl. Salon, č. 156, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 11, 2000, č. 9, 4. 5., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Amerika. -- s. 5-23
Annotation: Autorčin úvod.
Book Chapter
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 151, 30. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 11, 2001, č. 70, 23. 3., s. 3
Annotation: Článek.
Article
19
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 93, 2001, č. 70, 23. 3., s. 3
Annotation: Článek o J. Tiché.
Article
20
In: Pacific letters. -- s. [160]
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter