By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 43, 22.-28. 10., s. 16-23
Annotation: Soubor anotací, mj. níže zmíněných knih.
Article
2
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 2, 18. 1. - 15. 2., s. 12
Annotation: Zpráva informující o článku, který vyšel v pařížském Svědectví P. Tigrida. Neznámý historik pod pseudonymem "Danubius" zde otiskl studii...
Article
3
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [3], březen, s. 135-136
Annotation: Čtenářská recenze na Tigridova "Kapesního průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu".
Article
4
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 2, 1979, č. 4, 7.-22. 3., s. 6
Annotation: Dopis adresovaný "Chartě 77" , v němž Pallas informuje o několika novinkách. S J. Hutkou založili novou gramofonovu firmu a již vydali první desku...
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 2. 11. 2014
Annotation: Ukázka z knihy "Knihy kupovati... : dějiny knižního trhu v českých zemích".
Article
6
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 160, 21. 8., s. 11
iHned.cz [online]. -- 21. 8. 2018
Annotation: Článek se věnuje politickým perzekucím proti V. Černému v období po srpnu 1968.
Article
7
online
In: Masarykův lid. -- Roč. 23, 2017, č. 4, prosinec, s. 1-2
Annotation: Úryvek z knihy "Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu" P. Tigrida ku příležitosti 100. výročí jeho narození.
Article
8
online
In: Kontradikce = Contradictions. -- ISSN 2570-7485. -- Roč. 2, 2018, č. 1, s. 77-98
Annotation: Studie o vztahu mezi zástupci Charty 77 a radikální českou levici.
Article
9
online
Webarchiv
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 4. 2. 2016
Annotation: Vzpomínky na překladatele M. Žilinu a orientalistu a překladatele L. Hájka.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 275, 27. 11., s. 12
Annotation: Komentář k rozhovoru M. Balaštíka s manželkou M. Kundery Věrou, který publikoval literární časopis Host (in: Host, roč. 35, 2019, č. 9, 13....
Article
11
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 8, 1985, č. 11, 8. 10. - 3. 11., s. 12-14
Annotation: Zpráva o nově vydaných textech kolujících v samizdatu. Některé texty jsou anotovány. F. Šamalík sepsal polemiku s V. Bělohradským "Stará monarchie:...
Article
12
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 1, červen, s. 33-35
Annotation: Recenze knihy P. Tigrida "Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu".
Article
13
online
In: Ze zásuvky i z bloku [samizdat]. -- Č. 9, 1986, listopad, s. 35-43
Annotation: Článek vracející se v souvislosti s blížícím se prosincovým výročím k překotnému společenskému a politickému vývoji v Polsku let 1980-1981...
Article
14
online
Webarchiv
In: Sport [samizdat]. -- Roč. 1, 1989, č. 4, listopad, s. 25-27
Annotation: Zpráva o semináři "Střední Evropa. Kultura na rozcestí - mezi totalitarismem a komercionalismem" a doprovodném festivalu "Přehled československé...
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 202, 30. 8., s. 20
Annotation: Fejeton (vzpomínka na P. Tigrida a A. Opaska).
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 204, 2. 9., s. 9
Annotation: Vzpomínka na P. Tigrida.
Article
17
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 9, 1953, č. 288, 3. 12., s. 1-2
Annotation: Úvodník namířený proti bývalým lidovcům aktivizujícím se politicky v exilu, s poměrně podrobnými charakteristikami H. Koželuhové, I. Ducháčka,...
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 238, 12. 10., příl. Orientace, s. x
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 4-8
Annotation: Rozhovor o překládání českých autorů a práci pro časopis Svědectví. Doplněno bio-bibliografickou poznámkou (Bohuslava Milena Braud, roz. Janovská,...
Article
20
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [44], 2012, č. 44, 30. 10., s. 23
Annotation: Medailon k 95. výročí narození.
Article