By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 10, prosinec, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 29, 2018, č. 2, 30. 10., s. 143-153
Annotation: Úryvek z memoárů "Z mého života".
Article
3
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 1, s. 2-8
Annotation: Přepis proslovu, který ruský básník, esejista a univerzitní pedagog adresoval absolventům roku 1984; v proslovu se zabývá otázku přítomnosti...
Article
4
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 6, 1956, č. 8, říjen, s. 310-314
Annotation: Historický přehled českých metodik slohu.
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 10. 2014
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 7/8, červenec/srpen, s. 20-22
Annotation: Úryvek ze studie.
Article
7
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 1, 1950/1951, č. 9/10, květen/červen 1951, s. 315
Annotation: Nové číslo přináší především překlad sovětské diskuse o významu Stalinových jazykovědných statí pro literaturu.
Article
8
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 2, září 1988, s. 12
Annotation: Úryvek ze stati M. A. Aldanova, mj. o románu Vojna a mír.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 10. 1. 2019
Annotation: Nekrolog rusisty a komparatisty V. Svatoně. K nekrologu jsou připojeny úryvky z dopisů V. Svatoně z let 2015-2018.
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 16, 19. 1., s. 2
Annotation: Medailon F. Šrámka.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 246, 21. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o návštěvě R. Warnera v Československu a literárních překladech anglických a českých autorů.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 63, 16. 3., s. 3
Annotation: Dramaturgická poznámka k nastudování Tolstého Vzkříšení v Armádním uměleckém divadle.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 70, 24. 3., s. 3
Annotation: Referát o inscenaci Armádního uměleckého divadla.
Article
14
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 10, říjen, s. 94-96
Annotation: Autorka polemizuje s prací A. V. Čičerina "Vznik románové epopeje".
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 32, 1952, č. 71, 23. 3., s. 4
Annotation: O literárním obrazu Ameriky v díle J. V. Sládka, Ch. Dickense, L. N. Tolstého, M. Gorkého, Vl. Majakovského a amerických prozaiků; součást protiamerické...
Article
16
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 1, 1956, č. 3, červenec, s. 31
Annotation: Článek o nutné spolupráci začínajících autorů s literární kritikou.
Article
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 648-650
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 24, 12. 6., s. 4
Annotation: Medailon založený na rozboru hercova ztvárnění role Lenina v Pogodinově Muži s puškou a Autora v dramatizaci Tolstého Vzkříšení v inscenacích...
Article
19
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 41, 1955, č. 7, září, s. 249
Annotation: Zpráva o čtenářské anketě Čs. rozhlasu se soustředí na oblíbené autory ze Sovětského svazu.
Article
20
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 24, 1951, č. 3/4, 1. 4., s. 107-108
Annotation: Anotace soukromého tisku vydaného u příležitosti 25. výročí úmrtí L. N. Tolstého popisuje, jakým způsobem se spisovatel k námětu dostal.
Article