By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 225, 27. 9., s. 14
Annotation: Báseň; připojena biografická poznámka.
Article
2
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 3. 2. 2014
Annotation: Článek o básnících S. K. Neumannovi a K. Tomanovi, po nichž jsou i v Ostravě pojmenovány ulice a jejichž osobnost, "se vším všudy", připomíná...
Article
3
by Šámal, Petr, 1972-, Pavlíček, Tomáš, 1972-, Barborík, Vladimír, 1965-, Janáček, Pavel, 1968-
Published Praha : Academia : Památník národního písemnictví : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie sleduje literární dění v Československé republice mezi lety 1918 až 1938; se Soupisem vyobrazení (s. 474-489); se Seznamem...
Book
4
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. 95-102
Annotation: Studie je v první části věnována strofice u postsymbolických básníků (V. Dyk, F. Gellner, K. Toman, F. Šrámek), v druhé části se autoři...
Article
5
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 7, 1957, č. 5, květen, 3. a 4. s. obálky
Annotation: Přehled nových knih z oblasti pedagogiky, bohemistiky a překladové literatury.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 17, 18. 10., s. 8
Annotation: Esej o reflexi událostí roku 1918, rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československa v tehdejší literární tvorbě; zmiňováni jsou zejména V. Dyk,...
Article
7
online
Webarchiv
In: Kanon [online]. -- ISSN 2695-0618. -- 21. 9. 2017
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Středočeský vlastivědný sborník. -- ISSN 0862-2043. -- Sv. 36, 2018, s. 54-69
Annotation: Stať o letoviscích obývaných umělci a vědci, vlivu pobytů na jejich práci a přispění osobností na rozvoj daných míst.
Article
9
online
Webarchiv
In: Roš Chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 74, 2012, č. 5, květen, s. 18
Annotation: Medailony významných osobností, mj. O. Picka.
Article
10
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 12 (31), 2020, č. 1, s. 78-81
Annotation: Komentované úryvky básní, z českých autorů jsou zmíněni F. Halas, O. Mikulášek, J. Kainar, J. Skácel, M. Kundera, K. Toman, F. Šrámek, J....
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 5. 3., s. 4-6
Annotation: Rozhovor o dětství, literárních přátelích jeho matky, o jeho básnické tvorbě i o Tvaru; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 137, 12. 6., s. 4
Annotation: Medailon k 5. výročí úmrtí 12. 6.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 260, 3. 11., s. 8
Annotation: Medailon.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 16, 19. 1., s. 2
Annotation: Medailon F. Šrámka.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 8, 1952, č. 296, 14. 12., s. 7
Annotation: Medailon zpracovaný jako rozhovor s Ladou, vzpomínajícím mj. na K. Tomana a J. Haška.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 13, 16. 1., s. 2
Annotation: Zpráva o jmenování K. Tomana a F. Šrámka národními umělci k jejich 70. narozeninám.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 124, 29. 5., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 18, 30. 4., s. 15
Annotation: Recenzní poznámky o nových knihách.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 135, 13. 6., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 139, 18. 6., s. 2
Annotation: Soubor z práv z kultury, mj. o pohřbu K. Tomana a příletu E. Hostovského z exilu.
Article