By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- R. 2005, č. 15, 12. 4., s. 20
Annotation: Portrét J. Topola.
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 47, 21.-27. 11., s. 20
Annotation: O básnické tvorbě Josefa Topola; v rubrice Nežádoucí texty.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 52, 29. 12., s. 50-51
Annotation: Anketa; v části Literatura J. Holub chválí sloupky P. Fischera, J. Rulf by si připil s K. Šiktancem a J. Topolem a s M. Topinkou by zavzpomínal...
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 5, 9. 3., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 55, 2004/2005, č. 2, s. 88-91
Annotation: Medailon E. F. Buriana, mimo jiné jsou zmíněny Burianovy adaptace literárních děl (Máchova Máje, Milenců z kiosku a Manon Lescaut V. Nezvala,...
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 76, 1. 4., s. 14
Annotation: Medailon.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 15, 2005, č. 13, 28. 3.-3. 4., s. 16
Annotation: Poznámka u příležitosti rozhlasového pořadu k sedmdesátinám J.T. 1. 4.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 76, 1. 4., s. 15
Annotation: Medailonek k sedmdesátinám 1. 4.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 95, 23. 4., s. 15
Annotation: Medailon, částečně i rozhovor, s mezititulky "Současnost jsem neuměl...", V Kočce na kolejích měl hrát Redford; připojen úryvek z gratulace...
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 8, 21. 4., s. 9
Annotation: O básnické tvorbě J. Topola a o slavnostním večeru (otištěny dvě fotografie); připojena báseň J. T. Vytrvalý déšť.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- R. 2005, č. 76, 1. 4., s. 26
Annotation: Medailon Josefa Topola.
Article
13
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 2, 2003, č. 4, 23. 1., s. 34-39
Annotation: Rozhovor.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 8. 3., s. 9
Annotation: Poznámka k vydání a její prezentaci v listopadu 2003 v Petrohradu a v únoru 2004 v Praze; v rubrice Přelet.
Article
15
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 15, 2004, č. 3, s. 167-171
Annotation: Vzpomínka na vznik překladu ve spolupráci s klasickým filologem Karlem Hubkou a Josefem Topolem na začátku 80. let a historii jeho jevištního uvádění.
Article
16
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 2, červen, s. 34-52
Annotation: Studie s kapitolami Vyloučení nevyhovujících, zrod dramatiky vznikající bez kontaktu s českým jevištěm, Kontinuita a metamorfózy poetik v tvorbě...
Article
17
In: Kam v Brně.... -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 50, 2006, č. 7/8, červenec/srpen, příl. Kam, roč. 12, č. 7/8, s. 12-13
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovak Review. -- ISSN 1335-0544. -- Roč. 10, 2001, č. 2, s. 124-139
Annotation: Úvaha, věnovaná fenoménu překladu.
Article
19
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 7, 2006, č. 5, květen, s. 43
Annotation: Referát o nové inscenaci Topolovy divadelní hry.
Article
20
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 20, 2006, č. 2, léto, s. 25-28
Annotation: Recenze.
Article