By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 224, 26. 9., příl. City Dnes, č. 8, s. [6]-[7]
Annotation: Soubor divadelních anotací, mj. na "Zítra to spustíme aneb Kdo je tady gentleman" (prem. 27. 10. 2018, Dejvické divadlo), "Barel a Bob" (prem. 27....
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 238, 13. 10., příl. Scéna, s. 15
Annotation: Divadelní tip na divadelní hru J. Topola "Konec masopustu".
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 255, 2. 11., s. 9
Annotation: Referát o divadelní inscenaci hry J. Topola "Konec masopustu", již uvádí Divadlo na Vinohradech.
Article
4
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 27, 2018, č. 19, 13. 11., s. 6
Annotation: Referát.
Article
5
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 29, 2018, č. 273, 24. 11., příl. Scéna, s. 14
Scéna. -- 25. 11. 2018
Annotation: Referát na divadelní hru J. Topola "Konec masopustu".
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 28, 2018, č. 48, 19. 11., s. 18
Annotation: Referát.
Article
7
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 299, 28. 12., s. 12
Lidovky.cz [online]. -- 2. 1. 2019
Annotation: Článek o připravovaných inscenacích v českých a moravských divadlech.
Article
8
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 25. 6. 2015
Annotation: Texty o J. Topolovi a jeho dramatické tvorbě. Texty T. Marečkové a Š. Pácla vycházejí ze zkušenosti inscenování Topolova "Konce masopustu" v...
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 22, 21. 5., s. 4
Annotation: Polemika s odsudkem Topolova dramatu v článku P. Pavlovského "Sebevědomí marxistických vzdělanců" (TR 2013, č. 17, s. 24).
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 25, 11. 6., s. 4
Annotation: Reakce na text J. Patočkové "Surový soud nad Koncem masopustu" (TR 2013, č. 22, s. 4), polemizující s autorovou poznámkou o Topolově hře v článku...
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 11, 8. 3., s. 9
Annotation: Poznámka k vydání a její prezentaci v listopadu 2003 v Petrohradu a v únoru 2004 v Praze; v rubrice Přelet.
Article
12
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 13, 2002, č. 3, září, s. 34-45
Annotation: Studie; s poznámkou Text vychází jako součást grantového projektu GAČR 405/01/0270.
Article
13
by Štěrbová, Alena, 1939-
Published Olomouc : Univerzita Palackého, 2003.
Annotation: Soubor analýz, s Úvodem (s. 7-10: Interpretace, čtení, analýza), s analýzami uvedených her (s. 11-105), se závěrem Stálost a proměny základních...
Book
14
In: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2003, s. 151-158
Annotation: Studie zaměřená na dramatickou tvorbu druhé poloviny 20. století; s interpretací uvedených her.
Article
15
by Štěrbová, Alena, 1939-
Published Olomouc : Danal, 1999.
Annotation: Soubor analýz, s Úvodem (s. 5-7: Interpretace, čtení, analýza), se slovníkovým heslem Josef Topol (s. 8-9), s analýzami uvedených her, se závěrem...
Book
16
Published Praha : Český spisovatel, 1993.
Annotation: Divadlo za branou; soubor pěti her J. T. (Konec masopustu, Kočka na kolejích, Slavík k večeři, Hodina lásky, Dvě noci s dívkou aneb Jak okrást...
Book
17
In: Červený květ. -- ISSN 0009-0441. -- Roč. 8, 1963, č. 6, červen, s. 178-180
Annotation: Souhrnný referát, mj. i o inscenaci Kohoutovy adaptace Verna a o hře J. T. Konec masopustu.
Article
18
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 19, 1963, č. 284, 1. 12., s. 5
Annotation: Referát o inscenaci v Jihočeském divadle v Českých Budějovicích.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 12, 1963, č. 44, 2. 11., s. 8
Annotation: Referát o inscenaci v Národním divadle.
Article
20
In: Ochotnické divadlo. -- ISSN 0472-4755. -- Roč. 9, 1963, č. 7, červenec, s. 164-166
Annotation: Rozbor.
Article