By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 295, 20. 12., s. 9
Annotation: Referát o výstavě "Devětsil 1920-1931", jež probíhá v Galerii hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 5, 20. 1., s. 19
Annotation: Recenze na výstavu "Devětsil 1920-1931" jež probíhá v Galerii hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu.
Article
4
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 3-6
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Všecky krásy světa".
Article
5
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 17, 2018, č. 41, 4. 10., s. 44-[47]
Annotation: Článek o ženách, které se zapsaly do historie jako bojovnice proti předsudkům, zmíněny mj. S. Podlipská, B. Němcová či Toyen.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 267, 16. 11., s. 18
Annotation: Medailon malířky Toyen.
Article
7
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 14, 1986
Annotation: Glosa o tvorbě a "visionářském erotismu" Toyen. Pornografická zvědavost nejen její, ale i pražských surrealistů (Štýrského Erotická revue)...
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 243, 19. 10., s. 12
Annotation: Informační glosa o aukci, jež se bude konat 28. 10. 2018 a v jejímž rámci se budou dražit též obrazy Toyen, J. Štyrského a J. Čapka.
Article
9
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 267, 16. 11., s. 18
Annotation: Článek o meziválečné umělecké avantgardě a jejích zahraničních vlivech a inspiracích.
Article
11
In: Doutník [samizdat]. -- Sv. 16, 1988, s. [71]-[85]
Annotation: Básně.
Article
12
13
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2017, č. 82, s. 33-36
Annotation: Dopis z 19. 5. 1969, mj. zmiňující československé souvislosti; mezi adresáty je P. Voskovec, před odesláním jej četli Toyen a P. Král.
Article
14
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2017, č. 82, s. 37-38
Annotation: Dopis z 27. 5. 1969, reagující na dopis J. Schustera z 19. 5. 1969, který se zmiňoval o Toyen, P. Královi a P. Voskovcovi.
Article
15
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 18, 2018, č. 2, s. 137-150
Annotation: Studie se věnuje způsobu ztvárnění krajiny v básnickém díle V. Nezvala z 20. let. Autorka se soustřeďuje na inspirace výtvarným uměním v...
Article
16
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 2, 1953, s. [167]-[169]
Annotation: Zpráva o úmrtí J. Heislera ve stručnosti rekapituluje básníkovo dílo.
Article
17
In: Objekt [samizdat]. -- Sv. 2, 1953, s. [175]-[177]
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 138, 15. 6., s. 9
Annotation: Článek o pražských kavárnách ve 30. letech 20. století, ve kterých se scházeli umělci (zmíněni mj. členové Devětsilu a surrealisté).
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 96, 24. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 2, 1946, č. 211, 14. 9., s. 2
Annotation: Recenze.
Article